Vältalighet
Talarkonst
•
•
•
•
•
384 f.Kr. 322 f.Kr.
grekisk filosof
student hos Platon
lärare till Alexander den store.
Bok: Retoriken (lärjungar)
• Hantverk – går att studera och lära ut
Källa: Wikipedia
Retorik är konsten att i varje situation finna det som bäst kan
övertyga.
• Antiken:
• Verktyg för talare – offentligt
• Genom iakttagelser o observationer av talare
• Varför påverkas
• Varför lyssnar vi
• Lära oss av goda exempel
• Idag:
•
•
•
•
Politiker
Opinionsbildare
Företagare
Reklammakare
• Stora retorikpriset 2012 till låtskrivaren Timbuktu
”Han lägger pusselbitar med ord och rytm, som får eftertanke o känsla att vibrera i
samma takt”
• Vilka är talarna på sidan 10 i kursboken? Känner ni igen dem?
•
Aristoteles delade in tal i genrer (sidan 12)
•
•
•
•
•
Rådstal – politiska. Syfte: ge råd inför beslut
Rättstal –juridiska. Syfte: försvara eller anklaga
Festtal – ceremoniella. Syfte: att hylla eller kritisera
Samma mål: att det som sägs är riktigt och sant!
Idag
• Argumenterande – övertyga publiken – tes o argument
• Informerande – informera och lära publiken
• Högtidstal – beröra och väcka känslor
• 1. Välj ett ämne nedan. 2. Välj ett av ovanstående tre tal. 3. När du har gjort det ska du hålla ett av ovanstående tal till nästa
lektion
• Sommar
• Fritid
• Framtid
•
vän
• Idrott
• Tv/ serie
• Mobil
• Pengar
• Politik
• Skola
• resa