Planering - Tal ht-16 åk 6

advertisement
Planering - Tal ht-16 åk 6
RETORIK- Konsten att tala
 Kommer från Grekland och är ursprunget för demokrati.
 Man kan hylla, informera och övertyga i ett tal.
Medborgarna i Grekland röstade för att bestämma vilka beslut som skulle tas. Var
man en duktig talare kunde man övertyga medborgarna och få dem med sig när man
skulle rösta. Därför började en del kloka människor i Aten fundera vad som gjorde ett
tal och en presentation bra. Ursprunget för demokrati. Aristoteles talade om
retoriken som konsten att övertyga på 300-talet f.kr. Att göra sin stämma hörd, att bli
förstådd och att få fram sitt budskap är viktigt att träna på. Som med allt annat blir
man bättre och bättre och säkrare och säkrare på det, desto mer man tränar.
Mål
I den här uppgiften kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 Förbereda talen genom att göra en tankekarta/anteckningar.
 Formulera en text som passar till syftet.
 Skriva två tal enligt instruktionerna.
 Skriva målande och gestaltande beskrivningar.
 Lära dig strategier hur man håller ett tal med tal-kort.
 Förbereda och genomföra talet.
 Framföra ett tal
Hålla tal
 Presentera dig för publiken.
 Tala i lagom takt
 Ha ögonkontakt med publiken.
 Tala högt, tydligt och med inlevelse.
 Variera tonläget när du pratar.
Det här ska du inte göra:
-pilla dig i håret
-titta upp i taket
-röra dig oavbrutet
-prata för tyst eller för fort
-gäspa
-klia dig i näsan
Lycka till kära du! Tro på dig själv! Du kan! Lena
Download