REToRIk

advertisement
REToRIk
Retorik
• Konsten att tala.
• Gammal tradition (antikens Grekland 2500 år
sedan).
Filosofer som Aristoteles och
Platon utvecklade läran.
• Den stora frågan:
Går retorik att lära ut
eller inte?
Snacka snyggt
• Retorik är att kunna prata – JA! Men viktigast:
Få folk att lyssna! Retorik innebär att övertyga.
• Övertyga på rätt sätt, anpassa språket efter
vem som lyssnar/vad du pratar om.
• ALLA kan bli bra talare.
• Publiken är huvudperson.
Partesmodellen – antik kunskap!
• Intellectio - Vilka är åhörarna? Vilken är målgruppen? Vilket är syftet med talet? Vad
vill jag uppnå? Vilken typ av tal ska jag framföra? Vilket är sammanhanget, kontexten? När
och var ska jag tala?
• Inventio – samla stoff!
• Dispositio – början – mitten –slut. Lägg mest kraft på mitten. Kronologisk eller
rumslig följd?
• Elocutio – orden ska passa till åhörare, plats, situation, typ av tal, mig själv.
Ett avslappnat språk = bra!
• Memoria – hjälpmedel för att minnas. Talkort med stödord är en bra start.
Tankekarta?
• Actio / Pronuntiatio – Framförande! Röst och kroppsspråk. Hållning,
gester, mimik. Hastighet, betona viktiga ord, tydlighet. Konstpaus?
• Emendatio – respons, egen och tillsammans med andra. Vad kan
förändras/förbättras? Göra mer av?
Retoriska grepp – för att fånga
lyssnaren
Anafor – upprepning av ord/begrepp i början av mening (”I have a dream”,
”Jag blev det”)
Antites – motsatta begrepp som sätts ihop.
Epitet – ”den sköna”, ”den otrolige”
Hyperbol – överdrift! Det har jag sagt
tusen gånger!
Ironi – ”Vaknade klockan 05.00, jättekul!”
Liknelse - Hetare än chili! Värre än värst!
Metafor – Att beskriva något bildligt: ”Livet
är som ett öppet hav.” ”Kärlek är en duva!”
Oxymoron- motsägelser! Jätteliten, äckligt gott, fulsnygg….
Klimax – Bygga upp spänning! Kan avslutas med
ett antiklimax (att det inte var så spännande) eller med
en bra poäng.
Retorikens kraft
Många kända tal har hållits under historien. Starka talare kan övertyga
”massorna” – på gott och ont! Att tala är också en del ”skådespeleri” rätt
betoning, höja rösten på rätt ställe och korta pauser – gör att människor
lyssnar.
- Brinna för sitt ämne – smittar av sig
- Att beröra (trots att man inte är en jättebra talare) och vara personlig!
”Tala från hjärtat” är ibland viktigare än att tala ”rätt”.
- Kända talare: Martin Luther King (kämpade för jämlikhet mellan svarta och
vita i USA), Adolf Hitler (trollband sin publik, trots hatiskt budskap),
Olika typer av tal
Högtidliga tal/hyllningstal: vid bröllop, dop, jubileum, födelsedagar, examen, begravning m.m.
Informativt och till viss del argumenterande (man ska ju övertyga de som lyssnar om att
personen/personerna man hyllar är förträffliga)
Politiska/argumenterande tal: vid politiska val, nya lagförslag, för att övertyga andra om att en viss
ståndpunkt är den rätta. Viktigt att då tänka på att använda tydliga argument och motargument.
Satiriska tal: Ett satiriskt tal innebär att man ”med orden som vapen” angriper/attackerar en viss
värdering eller åsikt genom att använda ironi och litoteser (överdrifter). Humor blir ett sätt att
övertyga andra om att den egna åsikten faktiskt är rätt. Ett argumenterande tal.
Tacktal: vid en prisutdelning, en avtackning (man slutar ett jobb, går i pension), ett informativt tal
där man fokuserar på känslor och information kring det man utfört och de människor man tackar.
Uppmanande tal: Vanliga i filmer för att väcka sympati för en karaktärs strävan eller vilja. Krigstal för
att övertyga befolkningen om att det inte finns någon annan utväg. Stärka moral och kampvilja. Är
oftast argumenterande men kan också vara informativt (Gandalfs tal där han stärker Pippins mod
när han talar om döden som något man inte ska vara rädd för).
…….
"Alla talare håller två tal samtidigt – det som
hörs och det som syns."
(Shakespeare)
Att tänka på
• Hur du pratar: Att småfnittra eller titta ner i
golvet visar inte att du är säker på din sak.
Ögonkontakt med den du pratar till och med är
A&O.
• Papper är okej att använda, men läs inte innantill!
• Hur du står (om du står) Stadigt! Benen lite isär.
• Gör gärna gester, men inte för mycket och helst
bara för att förstärka något.
Var dig själv…med en twist!
• Var dig själv, du kan inte skådespela och låtsas vara någon
annan, du ÄR du. Vissa pratar lite lägre, vissa bryter på annat
språk/dialekt, man kan och får vara nervös. Men du är
fortfarande du, och du vet mest om det du ska prata om!
• Var dig själv med en twist: du ska övertyga någon, så givetvis
ska du plocka fram dina bästa sidor. Humor? Självsäkerhet?
Expertkunskap?
Källförteckning
• Svenska Timmar (2011) Skoglund, Svante & Weje, Lennart.
• http://www.ur.se/Tema/Retorik-ratt-att-tala-vett-att-lyssna [hämtad:
2013-03-03]
Download