Nr 0382 Area 04 District 21
__________________________________________________________________________________________
www.zonta21.org
NOVEMBER MÅNADSMÖTE
Medlemsbrev nr 3
Verksamhetsåret 14-15
Dag:
Tisdag den 4 november 2014
Plats och tid:
Kl. 18.30 på Söndrumsskolan.
Pris:
200 kr betalas på plats som vanligt.
Program:
Läkare utan gränser
Läkare Ann Åkesson
Kom ihåg att om du inte kan komma är sista dagen för avanmälan torsdagen den 30
oktober! Avanmälan gör du till [email protected], här anmäler du också gäster!
Styrelsen betonar att avanmälan till månadsmötena görs senast kl. 21.00 torsdagen före mötet.
Om du missar pga. sjukdom eller annan oväntad anledning kan du välja att betala antingen via
postgiro 12 54 12-7, eller på nästa möte.
Detta hände på oktobermötet:
Efter att ha ätit god lax fick vi alla sätta oss i en ring. Vår Zonta, Christina Heimdahl,
berättade hur hon startade den första kursen i Retorik för kvinnor vid Luleå Universitet. Under
de tre första åren var denna kurs den mest eftersökta, den blev som en bomb i kurskatalogen
och följdes av många kommentarer från både män och kvinnor.
Vi fick börja med att presentera oss med förnamn och därefter ställa oss i bokstavsordning.
Sedan delades vi upp i grupper utifrån vad vi jobbar med t ex
”Möten med människor”
”Möten mellan talare och lyssnare”
”Haft scenen som arbetsplats” o s v
Var har jag min retoriska hemvist fick vi fråga oss?
Retorik innebär ”Konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma något” och hänför sig till
Aristoteles från 500-talet före Kristus.
”Vad ska jag säga och hur ska jag säga det” är relevanta begrepp liksom ”Vem säger vad, var
någonstans, till vem, när, på vilket sätt och med vilken verkan”.
Syftet med retorik är att övertyga, övertala och överlista.
Begreppen etos, patos och logos förknippas med retoriken
Detta och en hel del annat fick vi lära oss, synd att vi inte hade mer tid för Christina hade så
mycket kunskap att dela med sig av.
Nr 0382 Area 04 District 21
__________________________________________________________________________________________
www.zonta21.org
Varmt välkomna till septembermötet!
Styrelsen / Ulrika Sterner