goda råd - Zonta International

advertisement
Goda råd till Styrelsen och Kommittéordförandena
i Distrikt 21 inför 2012-2014
SYFTE
Öka delaktigheten
Förstärka dialogen
Goda råd till Styrelsen och Kommittéordförandena
i Distrikt 21 inför 2012-2014
Alla klubbar fick möjlighet att lämna sina ”goda råd”
70% av klubbarna svarade
143 ”goda råd”
Viktiga områden
Information/Kommunikation
Zontakunskap/Mål och vision
Inspiration/Erfarenhetsutbyte
Synlighet (intern & extern)/Marknadsföring
Administration/Byråkrati
Medlemskap
Exempel
Uppföljning av våra serviceprojekt
www.zonta21.org , mailutskick
Styrelse och kommittéer? Vilka är
ni? Vad gör ni? Hur blir man vald?
Presentation på www.zonta21.org
Delta på Areamöten och klubbmöten
Styrelse – AD –President – Klubb
Hur göra Advocacy?
Kunskap på areamöten, DM och
klubb-besök av Susanne Malmström
Förtydliga mål och strategier
Strategier, mål och handlingsplaner
framtagna
Exempel
Erfarenhetsutbyte mellan klubbar
Areamöten, klubbsidorna, idébanken
Idébank med tips, goda idéer mm
www.zonta21.org - mer input
önskvärt, Facebook
Mallar för presentationer av Zonta,
Serviceprojekt, brev mm
Finns på www.zonta21.org
Gör Zonta mer känt
Material framtaget
Gemensamma kampanjer, ex Zonta
says NO
Exempel
Redskap för rekrytering
Tips på medlemsvård
Erfarenhetsutbyte på
www.zonta21.org
Medlemskommitté – nytt upplägg
Köp in ett bokföringssystem
Inköpt!
Samla alla presidenter
Presidentmöten startat i några areor
Se över rutiner, arbetssätt och
regelverk för att underlätta
klubbarnas arbete
Handledning ses över
Verksamhetsberättelse ses över
AD-handledning framtagen
Mer är på gång……
Enklare rapportering till Zonta International
Ny utformning av verksamhetsberättelse för D21
Fokus på medlemskap, advocacy och service
Mm, mm, mm…………………
Vi behöver fler goda råd!
Fokus 2014-2016:
Medlemskap
Advocacy (opinionsbildning)
Service
Under våren kommer alla klubbar att bli kontaktade och får då
möjlighet att lämna sina ”Goda råd” till Distriktsstyrelsen och
Kommittéordförandena.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards