Stipendieansökan till skolorna 2017

advertisement
STIPENDIEANSÖKAN
YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:
Skola:
a) Beskriv ditt engagemang/det projektarbetet som du bedrivit och ange dess mål,
syfte samt resultat.
b) Du skall skriva en berättelse om dig själv där du t.ex. kan ta upp:
• Studieaktiviteter.
• Engagemang utanför skolarbetet.
• En personlig kvinnlig förebild som har påverkat din utveckling.
• En historisk kvinnlig förebild som du tycker har påverkat samhällsutvecklingen.
• Hur man kan arbeta för att stärka kvinnans ställning och uppnå jämställdhet mellan
kvinnor och män.
c) Ange skäl till varför just du bör få stipendiet.
d) Bifoga gärna ett foto på dig själv.
e) Ansökan mailas eller skickas senast den 3 februari 2017 till:
Stipendiekommittén:
E-post: [email protected]
Mobil: 070 104 17 54 (Åsa Lindell)
Är du en engagerad ung kvinna mellan 16-20 år
kan Du söka ZONTAS stipendium på 6 000 kr!
Gå in på länken och fyll i ansökan!
http://www.zonta21.org/Klubbar/Area3/Karlstad-II
Den 8 mars 2017 delar Zontas klubbar i Karlstad ut ett stipendium, Young
Women in Public Affairs Award på en summa av 6000 kr. Sökanden skall vara
en ung kvinna som är engagerad i t.ex. en frivilligorganisation eller driver ett
eget projekt.
Zonta är en internationell, icke religiös och politiskt oberoende organisation med
30 000 medlemmar i 63 länder. Karlstad har två klubbar vars syfte bl.a. är att
stärka kvinnans juridiska, politiska, ekonomiska och yrkesmässiga ställning samt
förbättra hennes möjlighet till utbildning.
Ansökan skall vara Zonta tillhanda senast den 3 februari 2017. Obs ansökan
mailas till Åsa Lindell:
E-post: [email protected]
Mobil: 070 104 17 54
Med vänliga hälsningar,
Susanne Widlund
Ordförande Karlstad Zontaklubb I
Lisbeth Jansson
Ordförande Karlstad Zontaklubb II
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards