Internationella stipendier

advertisement
Har du någon gång funderat
över hur världen skulle se ut
om alla kvinnor kunde läsa och fick möjlighet att utbilda sig
om alla kvinnor fick tillgång till hälso- och sjukvård
om alla kvinnor hade chans att hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter
Har du ibland tänkt
att vi kvinnor borde hjälpa varandra
att vi som har kunskap och möjlighet att påverka
borde använda detta för att förbättra villkoren för andra
Då tänker du precis
som en Zonta!
Vad är Zonta?
Zonta är en global organisation
för yrkesverksamma kvinnor i
olika åldrar och yrkeskategorier.
Zonta bildades 1919 i Buffalo,
New York, USA.
I dag finns det 1 200 Zontaklubbar över hela världen med
drygt 30 000 medlemmar.
Det finns en Zontaklubb nära dig!
I Sverige finns 66
Zontaklubbar, från Kiruna i
norr till Trelleborg i söder.
Dessutom ingår Lettland i samma
Zontadistrikt som Sverige, med
ytterligare fem klubbar.
Att vara Zonta
Som medlem i en Zontaklubb blir du
del av ett unikt nätverk med yrkesaktiva och engagerade kvinnor.
I Zontaklubben får du nya vänner
och möjlighet att utveckla din egen
kunskap.
Du får inblick i olika yrkesområden.
Du får lyssna till intressanta
föreläsare och göra studiebesök.
Att vara Zonta
Men framför allt
Du bidrar till att stärka
kvinnans ställning i världen.
Vad gör man i en Zontaklubb?
Medlemmarna i Zontaklubbarna träffas regelbundet för att umgås och
utvecklas tillsammans och för att anordna olika aktiviteter och projekt.
Lokala projekt
Många Zontaklubbar driver lokala projekt på hemorten.
Här följer några exempel:
Lokala projekt
Stipendium för att stödja
kvinnliga gymnasister i årskurs
3 som gör projektarbete som
stärker andra kvinnor
– Östersunds Zontaklubb
2010/2011 fick Olivia Wikström
stipendiet för sitt projektarbete om
kroppsideal, mode och
mediabilder och hur unga kvinnor
kan påverkas av dessa ideal.
Lokala projekt
Utmärkelsen ”Årets kvinnliga profil”
– Vänersborgs Zontaklubb
2011 gick priset till "Idol"-Agnes
Carlsson för hennes sätt att vara en
förebild för unga kvinnor.
Kvinnokvällar för invandrarkvinnor
– Ludvika-Smedjebackens
Zontaklubb
Lokala projekt
Stipendium för att stärka en ung
kvinna i hennes yrkesval eller för
hennes engagemang i lokalsamhället – Norrköpings Zontaklubb
2009 års stipendiat blev Paulina
Bengtsson, Novahusets grundare.
Novahuset är en ideell förening som
erbjuder stöd och rådgivning till tjejer
och kvinnor som har blivit utsatta
för någon form av sexuellt övergrepp.
Lokala projekt
Många svenska Zontaklubbar
stödjer Kvinnojourernas arbete
på hemorten.
Lokalt och globalt
De lokala Zontaklubbarna bidrar också till det
gemensamma arbetet på internationell nivå.
Internationella projekt
Zonta International samarbetar med
FN via bl.a. kontaktpersoner i
Genève, New York, Paris och Wien.
Internationella programmens mål
- Att förbättra kvinnors möjligheter
till utbildning och förbättrad hälsa.
- Att genom opinionsbildning och
lagstiftning eliminera våld mot
kvinnor.
Internationella projekt
Mass Communication with
a purpose: Global
Partnership on
Edutainment for Social
Change
Edutainment betyder att underhålla
och lära samtidigt genom
masskommunikation
(TV- och radiosåpor, musikvideos,
dataspel, serier, gatuteater, sociala
media, talk shows & dokusåpor).
Mål
Att påverka beteenden,
normer och attityder.
Visa på förekomsten av våld
mot kvinnor.
Visa vad som kan betecknas
som ”normalt och sunt”.
Hjälpa våldsöverlevande att
förstå sina rättigheter och
hur de kan få hjälp.
Internationella projekt
Safe Cities for Women in
Honduras
Mål
Att stärka kvinnors rättigheter att
delta i arbetet för ett säkrare
samhälle.
Att reducera både privat och
offentligt våld
Internationella projekt
Reduction of Obsteric Fistula in
Liberia within the Context of
Maternal and Newborn
Eliminera, förebygga och behandla
förlossningskomplikationer s k
obstetriska fistlar.
Hjälpa kvinnorna att integreras
tillbaka in samhället.
Internationella projekt
Elimination of New Pediatric
HIV Infection & Prevention and
Response to Survivors of
Domestic and Gender Based
Violence in Rwanda
Behandla HIV-positiva kvinnor.
Förebygga överföring till barnen.
Ge kvinnor hälso- och mödravård.
Förhindra och förebygga familjeoch könsrelaterat våld
Internationella projekt
Empowering women
in rural Samoa to combat
violence
.
Samoa Victim support group
(SVSG) utför projektet
och fokuserar på tre områden
advocacy, support och
överlevnadsutbildning.
Några medlemmar i the Samoa Victim
Support Group utanför kontoret i Tuasivi på
ön Savai’i
Uppmuntra unga kvinnor till studier
Kvinnors utbildning och yrkesutveckling är ett viktigt verksamhetsområde för Zonta International.
I den lokala Zontaklubben har du möjlighet att bidra med din egen kunskap och erfarenhet.
Internationella stipendier
Zonta International har tre internationella stipendier som uppmuntrar unga
kvinnors studier
Internationella stipendier
Amelia Earhart Fellowships
Delas ut till kvinnliga doktorander
inom områden relaterade till
flygteknik och rymdvetenskap
Internationella stipendier
Vem var Amelia Earhart?
Kvinnlig flygpionjär och den första kvinnan
som flög över Atlanten. Amelia skrev
reportage och böcker om flygning. Hon
uppmuntrade andra kvinnor att ta
chansen och förverkliga sina drömmar.
Född 1897 i Kansas, USA. Dödsdatum
är inte känt. Amelia försvann 2 juli 1937
över Stilla havet i samband med en
jordenruntflygning.
?
Internationella stipendier
Mod
”Mod är priset som livet fordrar för att ge fred.
Den själ som inte detta vet, känner ingen frigörelse
Från små saker;
Känner inte rädslans likbleka ensamhet
Inte heller bergens höjder, där bitter glädje hörs
Ljudet av vingar.
Hur kan livet ge oss ynnesten att leva, kompensera,
För dyster grå fulhet och ödesdigert hat
Om vi inte vågar
Själens rike? Varje gång vi gör ett val betalar vi
Med mod att se oemotståndlig dag
Och anse det rättvist.”
Amelia Earhart (fritt översatt)
Internationella stipendier
Jane M. Klausman Women in
Business Scholarships
Till kvinnor som studerar på
universitet eller högskola och
strävar efter ledande positioner
i näringslivet.
Internationella stipendier
Vem var Jane M. Klausman?
Hängiven Zontamedlem, framgångsrik yrkeskvinna och entreprenör från
Syracuse, New York, USA.
Jane M. Klausman insåg tidigt värdet
av kvinnors utbildning och nätverk.
Hon donerade ekonomiska medel för
Zontas stipendium som delats ut
årligen sedan 1998.
Internationella stipendier
Young Women in
Public Affairs Awards
Till unga kvinnor på gymnasiet
som aktivt deltar i offentlig eller
ideell verksamhet.
Hur blir du medlem i Zonta?
Hur blir du medlem i Zonta?
Medlemskap i en Zontaklubb sker
genom inval.
Är du intresserad?
Ta kontakt med en Zontaklubb i
din närhet eller prata med någon
som redan är medlem.
Du hittar kontaktuppgifter till alla
Zontaklubbar i Sverige på vår
hemsida: www.zonta21.org
Tillsammans kan vi göra skillnad
och förverkliga Zontas mål:
att förbättra kvinnans juridiska, politiska
och ekonomiska ställning
att förbättra kvinnors möjligheter till god
hälsa, utbildning och yrkesutveckling
att erbjuda kunskap, ekonomiskt stöd och
arbetsinsatser såväl globalt som lokalt
att verka för rättvisa och respekt för
grundläggande mänskliga rättigheter
att arbeta för samförstånd och fred
genom en världsomspännande
organisation av yrkesverksamma
personer i ledande ställning
att främja en hög etisk standard,
förverkliga serviceprojekt och erbjuda
stöd och gemenskap för medlemmar
som gör aktiva samhällsinsatser
Välkommen till Zontas gemenskap!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards