Zontas projekt - Zonta International

advertisement
Zontas projekt
Zonta International är en internationell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Vi har fler
än 30 000 medlemmar i 67 länder, varav 2 000 i Sverige och Lettland (distrikt 21). Zonta arbetar med
opinionsbildning och socialt arbete för att främja kvinnors mänskliga rättigheter på internationell,
nationell och lokal nivå.
Zonta arbetar i projektform med olika FN-organ för att främja kvinnors rätt till god hälsa, utbildning
och rättvis legal, politisk och ekonomisk ställning i världen.
Våld mot kvinnor
I Asien och Afrika arbetar Zonta tillsammans med olika FN-organ för att påverka människors attityder
till våld mot kvinnor. Ett av våra projekt är att medverka till att förhindra barnäktenskap i Niger.
Zonta stöder också ett FN-projekt i Vietnam för att minska könsrelaterat våld i skolor. I ett annat
projekt arbetar vi tillsammans med FN och World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) med att utbilda scoutledare från tolv länder i hur de inom scoutrörelsen kan arbeta för att
ändra inställning till våld mot flickor.
Hälso- och sjukvård
I Liberia arbetar Zonta tillsammans med FN för att hjälpa kvinnor som drabbats av svåra
förlossningsskador, så kallade Fistulabesvär. Vi medverkar till att fler vårdcentraler inrättas som kan
behandla dessa besvär och att volontärer utbildas som upplyser kvinnorna om var de kan få hjälp och
hur Fistulabesvär kan undvikas. I Rwanda arbetar Zonta med Unicef för att åstadkomma en Hiv-fri
generation.
Utbildning
Zonta delar ut följande årliga stipendier: Amelia Erhardts stipendium för forskning inom rymdteknik,
Jane M Klausmans stipendium i ekonomi på högskolenivå, och Young Women of Public Affairs Award
till gymnasieelever.
Lokalt projekt
Lunds Zontaklubb stöder Kvinnojouren i Lund ekonomiskt och genom samarbete i olika former.
2016 kommer det ekonomiska stödet att bidra till ett sommarläger för kvinnor med barn. På
klubbmöten informerar vi kontinuerligt om projektet och samarbetet med Kvinnojouren.
2016-04-07
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards