Integration en framgangsfaktor for Sverige 140603

Integration - en framgångsfaktor för Sverige
Guvernörerna i landets tio rotarydistrikt har beslutat att göra Integration till ett fokuserat tema
under Rotaryåret 2014/15. Totalt är vi 27 000 rotarianer i 550 klubbar. Avsikten är att ta till vara
engagemanget hos medlemmarna i respektive klubb så att de driver projekt lokalt anpassade efter
medlemmarnas förutsättningar och ortens behov. Inom vårt distrikt 2370 har vi 42 klubbar med över
2000 medlemmar. Integrationsinsatserna görs bäst av oss som medlemmar inom respektive klubb
och ort med stöd från distriktsorganisationen.
En väsentlig anledning till att projektet initierats är att ett relativt stort antal människor omkring oss
har svårigheter att komma in och medverka i det svenska samhället. Samtidigt som att vi rotarianer
har som mål att göra samhällsinsatser för utsatta människor.
Många nyanlända akademiker och arbetslösa svenska ungdomar behöver t.ex. hjälp för att komma in
på arbetsmarknaden. Vi bör med våra nätverk kunna medverka till lösningar. Med vårt sociala
engagemang har vi möjligheter att bidra med t.ex. läxhjälp, svenskautbildning och mentorskap.
Då varje klubb utser en Integrationsanvarig kan den tillsammans med presidenten och andra
klubbmedlemmar göra en plan för hur man på orten kan identifiera och söka upp de individer som
har svårigheter att komma in och bidra i samhället. Därmed också bedöma vilka som på respektive
ort kan vara behov av assistans. En strävan bör vara att åstadkomma resultatinriktade insatser, både
på kort och lång sikt.
Samarbete kan etableras lokalt t.ex. med Arbetsförmedlingen, SFI Svenska För Invandrare,
Idrottsföreningar, Röda Korset, Kyrkor m.fl. för att utröna vad man på respektive ort skulle kunna
göra tillsammans genom att ”kroka arm”.
Ett tydligt integrationsprojekt kan vara att kvinnliga rotarianer kontaktar invandrarkvinnor eller deras
organisationer för att undersöka vad man okomplicerat och omedelbart skulle kunna bidra med i
form av information, råd eller bara gemensamma möten med sociala samtal.
Jag är utsedd att vara Integrationsanvarig i distriktet och har för avsikt att med hjälp av respektive
Assisterande Guvernör i oktober erbjuda samtliga klubbar möten på lämpliga platser. Då kan ni få
mer energi i projektet genom att del av varandras idéer och konkreta verksamheter samtidigt som ni
får möjlighet att dela med er av egna erfarenheter.
I första hand ser jag fram emot att klubbens integrationsansvarige men även klubbpresidenten eller
andra klubbmedlemmar engagerade i integrationsprojekt medverkar vid ett sådant möte.
Hittills är möten med de Assisterande Guvernörernas klubbar beslutade enligt följande:



Leif Herlitz, Sten Orrling och Anders Erikson onsdag 15 oktober kl. 18.00-21.00 på Skogshöjd i
Södertälje.
Ingrid Sjöbeck, Marita Andersson och Barbro Hejdenberg Ronsten tisdag 21 oktober kl. 18.0021.00 på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
Cecilia Ingre och Anders Thörnström tisdag 14 oktober kl. 18.00-21.00 i Nyköping.
LS/2014-06-03
Jag är givetvis redan nu mycket intresserad av att få in formation om idéer och konkreta pågående
verksamheter. Skicka mig gärna ett mail med kort beskrivning eller återkom per telefon och berätta.
Lars Strömberg
070-668 62 33
[email protected]
LS/2014-06-03