Integrationssamordnare och ”integrationsbidrag” ser vi inte som någon lösning på någonting.
Man kan aldrig lösa problemet med en alldeles för stor asylinvandring med olika flummiga
integrationsprojekt.
Riksdagen har vräkt ut miljarder i olika integrationsprojekt som inte har åstadkommit någonting.
De som kommer till Sverige och vill bli en del av det svenska samhället blir med tiden assimilerade
och kommer också in i samhället av egen drivkraft.
Vad man ska satsa på är naturligtvis utbildning i svenska och i samhällskunskap så att man lär sig
hur det svenska samhället fungerar.
Städledare (om man behöver det) får man lösa inom ramen.
Vi anser att musikskolan skall bestå i sin nuvarande form och dessutom i sina nuvarande lokaler.
Kulturskola lär endast locka en mycken liten mängd elever därutöver.
En odefinierad miljöfond får utgå till förmån för bättre resultat.
Socialförvaltningen får lösa inventarierna inom ramen.
Utökad satsning på äldre och äldreomsorgen anser vi däremot vara väl använda pengar.