Logotype

advertisement
Nr 0382 Area 04 District 21
__________________________________________________________________________________________
www.zonta21.org
FEBRUARI MÅNADSMÖTE
Verksamhetsåret 2015-2016
Medlemsbrev nr 5
Dag:
Tisdag den 2 februari 2016
Plats och tid:
Högskolan Halmstad
Samling kl 18.30 ( mötet börjar 18.45)
Pris:
200 kr, betalas på plats som vanligt.
Program:
Ewa Wictor berättar om Högskolan och projektet Näktergalen om ensamkommande flyktingbarn
Kom ihåg att om du inte kan komma är sista dagen för avanmälan torsdagen den 28 januari
! Avanmälan gör du till [email protected], här anmäler du också gäster!
Styrelsen betonar att avanmälan till månadsmötena görs senast kl. 21.00 torsdagen före mötet
och bara till det möte inbjudan avser. Om du missar pga. sjukdom eller annan oväntad
anledning kan du välja att betala antingen via plusgiro 12 54 12-7, eller på nästa möte.
Utmaning från styrelsen: betala gärna, även om du har avanmält dig.
Detta hände på decembermötet:
Vi drack glögg och åt indisk ”julmat” i Bäckavattnets festlokal. Därefter blev vi underhållna
av vår egen Zontamedlem Nicola D`Lima Johansson, som berättade om sin nystartade fond
till förmån för fattiga indiska flickor. Nicola underhöll oss också med sång och musik och än
en gång dansade samtliga Zontasystrar med stor glädje. Kören Cats under ledning av
Christina Agnsvik kom och sjöng julsånger för oss. Ett möte i musikens tecken!
Varmt välkomna till februarimötet!
Styrelsen / Ulrika Sterner
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards