Gerillareklam – bättre resultat för mindre pengar”

”Gerillareklam – bättre resultat för mindre pengar”
Idé-net erbjuder och välkomnar dig till en inspirerande föreläsning den 21 maj kl.13:0018:00.
Gerillareklam betyder att man möter sin målgrupp på ett relevant och överraskande sätt.
Ofta utnyttjar man kanaler som sällan eller aldrig varit bärare av reklam förut. Resultatet
blir kampanjer som skapar buzz och bygger starkare band med folk än vad annonser
brukar lyckas med. Ofta handlar det om att vara kostnadseffektiv och investera sin egen
energi stället för den stora säcken med pengar!
Innehåll:
•
•
•
•
Introduktion av gerillareklam – Ett givet medieval även för de stora
Fördelar med gerillareklam – investera egen energi och tid istället för en säck pengar
Presentation av Miami – Filosofi, historia och cases
Workshop – Gör din egen gerillakampanj
Föredragshållare är Fredrik Olsson på Miami
Guerrilla Agency.
Miami är en reklambyrå som gillar att göra tvärt
om. De utgår från att deras uppdragsgivare har
problem och att de är till för att lösas. Miami
väljer i möjligaste mån okonventionella vägar för
att nå målet. Deras arbete går ut på att möta
målgruppen på ett oväntat, men relevant sätt.
Många kallar det gerillamarknadsföring, Miami
kallar det gerillareklam!
Dag:
Tid:
Lokal:
Adress:
Onsdag 21 maj
13.00 till 18.00, med paus och kaffe
”Manegen”
Lindholmspiren 5
Anmälan:
Anmälan görs under aktiviteter på www.ide-net.se
Avgift:
100:- kontant, betalas på plats innan säljseminariet börjar.
Avanmälan: Eventuell avanmälan skall göras senast 20 maj. Senare eller
utebliven avanmälan kommer att faktureras med 200:-