Naturlig matematik

advertisement
Naturlig matematik
Att vara matematisk i förskolan och lågstadiet
Avsluta vårterminen med inspiration till matematikundervisningen!
Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka
geometriska figurer kan ett primtal bilda? Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss
dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper.
Välkommen till en eftermiddag där vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar
laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med
tillbaka till klassrummet.
Passa på att skaffa dig massor av matematisk inspiration och nya idéer inför läsåret 14/15!
Program tisdag den 10 juni kl 13:00–15:00
13:00-13:30 Kort information om våra skolprogram i matematik och fika.
13:30-14:30 Prova på vårt skolprogram ”Naturlig matematik” som är anpassat för förskola och
grunskolans lägre årskurser.
14:30-15:30 Workshop – vilka matematiska experiment kan vi ta med oss tillbaka till klassrummet?
Praktisk information
Plats: Naturens Hus, i Bergianska trädgården.
Målgrupp: Lärare i grundskolans lägre årskurser och förskolelärare.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga betalar 800 kr. Fika ingår!
Avanmälan: Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras 800 kr. Gäller även för er som har tecknat avtal.
OBS! I flera av våra kommunavtal ingår inte förskolan, men naturligtvis går det bra att komma ändå – mot ordinarie avgift.
Läs mer om vilka kommuner och friskolor som har avtal med oss här: http://www.vetenskapenshus.se/samarbetspartners
För mer information: Elin Ottergren, 08-790 98 45, [email protected]
Anmälan: webformulär, senast onsdag den 4/6.
Välkommen!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards