Bakterieidentifikation

advertisement
Bakterieidentifikation
Skolprogram i biologi för gymnasiet
Vilka bakterier gör oss sjuka? Vad kännetecknar en viss sorts bakterie och hur kan vi identifiera den?
Bakterier finns överallt i vår omgivning. För det mesta är de av godo men ibland kan de ställa till problem.
Vi analyserar med mikroskop, kemiska och enzymatiska tester och fastställer vad våra okända prov
innehåller – ett riktigt analytiskt arbete!
På ett okänt prov identifierar vi kocker och stavar
Teori och laboration
En inledande föreläsning tar upp historiken om hur patogena mikrober identifierades till vad som är
känt idag. Stor vikt läggs på varför och hur vi identifierar bakterier i laboratoriet. Eleverna får lära sig
mer om vår normalflora och lära sig de vanligaste bakterierna och vilka sjukdomar de kan orsaka. I
laboratoriet utför eleverna morfologistudier med hjälp av faskontrastmikroskop, graminfärgning
och katalas- och oxidastester för att identifiera ett okänt prov.
Anknytning till ämnesplan
Biologi 1 och 2.
Inför besöket behöver eleverna ha grundläggande kunskaper om kroppen, cellen, bakterier och
mikroskopering (teoretiskt). Det är även bra med viss laborationsvana. Aktiviteten tar 2,5 timmar,
utförs med max 16 elever och kan kombineras med annan aktivitet för gruppens andra halva.
Kontakt: [email protected] Välkommen att boka besök!
BI_Bakterieidentifikation_gy_02verF
www.vetenskapenshus.se
Download