Staden
Reningsverk och
Vattenverk
Vart tar skiten vägen?
Vi funderar tillsammans
Havet och sjöar
Avloppet
Kloaker
Så här går det till i
reningsverket:
Avloppsvattnet kommer först till en pumpstation.
Sen kommer vattnet till reningsverket.
Där finns en grov sil som tar bort toalettpapper och annat som
spolas ner i avloppen.
Sen kommer vattnet till Biologen, där äter bakterier upp partiklar
och vattnet blir så rent att det kan spolas ut i havet och sjöar. Det tar ungefär ett dygn innan vattnet skickas ut igen.
Vi har gjort
ett eget
reningsverk.
Var kommer dricksvattnet ifrån?
Vi funderar tillsammans
Från en sjö
Man sätter bakterier i
sjön som renar vattnet
Från en brunn
Så här blir det dricksvatten:
Vatten kommer från en sjö.
Det går in i ett pumphus som gallrar bort löv, skräp, fiskar och
gräs.
Sen går vattnet till Vattenverket. Där sätter man bakterier
i vattnet som gör att smuts klumpar ihop sig. Det går sen
till en stor bassäng som renar vattnet.
Sista steget är sandbäddarna som vattnet sjunker
genom. Det ska gå långsamt så att smutsen hinner
fastna. Det tar 5-6 timmar.
Vattnet kommer till sista kontrollen och där mäter man så det
inte finns bakterier kvar. Nu kan man dricka vattnet och det
skickas ut till ledningarna som går till alla hus. Det tar tar 10
timmar att rena vattnet. Slurk!