Virus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
E.coli
S.aureus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Petriskål med bakterier
Petriskål med bakterier och penicillin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Det finns bakterier på kroppen även
när vi inte är sjuka.
Immunförsvaret - kroppens eget
försvar mot sjukdomar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
När vi hostar eller nyser kan vi smitta
andra med förkylningar
Det är viktigt att tvätta händerna!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Penicillin och andra antibiotikamediciner
kan döda bakterier...
... men inte virus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Antibiotikaresistens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11