Bakterier finns nästan överallt både i naturen och i

.​ ​ ,
och​
Bakterier finns nästan överallt både i naturen och i din kropp de är så små
att vi bara kan se dem med hjälp av mikroskop då upptäcker vi att de består
av en enda cell och saknar cellkärna det finns många olika sorters bakterier
en del är runda och kallas kocker andra är stavformade baciller eller
spiralvridna spiriller bakterierna var troligen de första levande varelserna på
jorden forskare har hittat spår av bakterier som är mer än 3,5 miljarder år
gamla med tiden utvecklades så kallade blågröna bakterier som innehöll
grönt klorofyll och kunde tillverka syre.
.​ ​ , ​
och​
(punkt och komma)
Punkt och komma kallas också för skiljetecken.
Skiljetecken använder du i skrift. Du använder punkt och komma för att
skilja orden och meningarna åt. Du använder dem också för att visa läsaren
att en paus skall göras.
Uppgift ​Sätt ut punkt och komma i texten ovanför.