File - Benny Jansson MaNO

advertisement
Introduktion




Vad tror du att biologi
handlar om?
Vad är det för skillnad
mellan att leva i havet
och i en öken?
Behövs alla växter och
djur?
Hur kan kunskaper i
biologi påverka vårt sätt
att leva?
Biologi





LÄRAN OM LIVET
ALLT LEVANDE KALLAS
ORGANISMER
ORGANISMER BESTÅR AV
CELLER
ORGANISMER DELAS IN I
FAMILJER, SLÄKTER OCH
ARTER
BARA INDIVIDER AV SAMMA
ART KAN FÅ BARN MED
VARANDRA
Solsystemet







Big Bang 13-14 miljarder år
Solsystemet ca 7 miljarder år
Uppstod ur ett moln av väte
och helium
Gravitation
Jupiter störst
Merkurius minst
Inre och yttre planeter
Vad är liv?
Indelning









Botanik - läran om växter
Ekologi – samspelet mellan allt levande
Evolution – utvecklingsläran
Genetik – ärftlighet
Zoologi – läran om djur
Anatomi – människokroppen
Etologi – djurs beteenden
Miljö
Sexualkunskap
Djurcell

Minsta levande del
Växtcell

Hård cellvägg

Klorofyll
Arter och släkten

Carl von Linné
- Familjer
- Släkten
- Arter
Är vi släkt eller tillhör vi samma art

Gorilla

Schimpans

Orangutang

97 %
Ordning och reda





Bakterier
Alger och urdjur
Svampar och lavar
Växter
Djur
Evolution - utveckling
Bakterier












Encelliga
Saknar cellkärna
Växt eller djur
Kocker
Spiriller
Baciller
Spiroketer
Saknar klorofyll
Parasiter
Saprofyter
Snabb förökning
Överlever som sporer
Kocker






Blodförgiftning
Halsfluss
Lunginflammation
Gonorre’
Sårinflammation
karies
Baciller

Kikhosta

Stelkramp

Tyfus

Tuberkulos
Spiriller

Magsår

Kolera
Spiroketer

Syfilis

Borelia
Nyttiga bakterier

Sönderdelar döda växter och djur

Biologisk rening

Kväve till växterna

Bildar vitaminer
B12 – Röda blodkroppar och nervsystemet
K -Koagulering

Sönderdelar cellulosa
Livsmedel och bakterier

Kyla

Torkning

Saltning

Rökning

Syrning
Blågröna bakterier (alger)

Klorofyll

Vatten och landlevande

Växtplankton

Algblommning

Bildar gifter
Virus








Förkylningar
Influensa
Mässling
Påssjuka
Röda hund
Vattenkopper
Gulsot
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
Bakterievirus
Influensavirus
Download