För att komma väl förberedd inför provet

Inför NO-prov - ”Människokroppen”
Kvisthamraskolan åk 5
För att komma väl förberedd inför provet behöver du känna dig säker på:
 de inre organ vi arbetat med - deras namn, placering och uppgift
(matsmältningen samt hjärta, blod och lungor).
 hur muskler får sitt behov av syre och bränsle.
 de näringsämnen kroppen behöver – vilka de är, i vilken typ av föda de
finns, vilka behov de fyller i kroppen.
 likheter och skillnader mellan virus och bakterier.
 hur virus och bakterier kan spridas och hur man kan skydda sig mot
infektioner samt vad man bör tänka på om har en infektion.
 hur man kan genomföra en undersökning om hur pulsen varierar i olika
situationer.
Så här kan du förbereda dig:
Läsa faktahäften (säg till mig om du vill få möjlighet att lyssna på texterna)
- ”Matens väg genom kroppen”
- ”Hjärta, blodomlopp och lungor”
Gå igenom och repetera tidigare arbeten
- ”Serien”
- ”Tallriken”
- Tankekartor kring Virus, Bakterier, Hur skydda sig mot infektioner, Vad
tänka på vid infektion
- ”Pulsundersökning”
Titta på filmer från ur.se (sök på ”Uppdrag kroppen”)
- ”Matsmältningsorgan”
- ”Hjärta, lungor och blodomlopp”
Provet kommer du att skriva fredagen den 20 mars – lycka till!
//Fredrik