Hemprov: Kroppens reningsverk

advertisement
Hemprov: Kroppens reningsverk och eget försvar
I detta hemprov kommer jag att ställa tre frågor. Du svarar på frågorna så
gott du kan och så detaljerat som möjligt. Detta arbete skall helt och hållet
skrivas digitalt.
Du ska använda Google Dokument när du
skriver detta hemprov. Kom ihåg att du ska
dela dokumentet med mig! Min epostadress är:
[email protected]
Lycka till!
1. Vår kropp har många metoder för att göra sig av med oanvändbara
och farliga ämnen. Vi har flera reningsverk som sköter det viktigaste
arbetet. Berätta kort om levern, njurarna, tarmarna och urinblåsan,
vad de har för uppgifter och varför de är så viktiga för rengöringen av
kroppen. (8p)
Viktiga begrepp:
Levern väger Giftiga ämnen Njurarnas uppgift Silas ner Urin
Urinblåsa
Avföring
2. Bakterier kan vara båda bra och dåligt. Man kan bli sjuk av bakterier
men det finns också bakterier som är bra för oss. Berätta om bakterier,
vad är det? Hur kan man få i sig bakterier? Vilka bakterier är bra? (8p)
Viktiga begrepp:
Bakterier
Celler
Sår Vita blodkroppar Penicillin
Våra tarmar Yoghurt och filmjölk
3. Berätta om virus! Vad är det för skillnad på virus och bakterier?
Varför är virus farligt? Vad händer när man vaccinerar sig? Hur blir
man immun mot en sjukdom?(8p)
Virus är mindre än… Förkyld Vita blodkroppar Antikroppar Immun
Vaccinera sig
Totalt: 24 poäng
Godkänt: 15 poäng
Download