Mitt val min hälsa

advertisement
Mitt val min hälsa
Vi ska prata om…….
• Kvinnlig och manlig hälsa
• SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter)
• Lagar
• Hälsoundersökning
• Migration och samliv
• Familjeplanering
• Vaccinationer
• Bakterier eller virus?
• Hiv/STI
• Psykisk ohälsa
• Khat
Vad är hälsa?
-eller frånvaron av ohälsa?
Hälsoundersökning
Hepatit B och C
Alla
Hiv
Alla
Syfilis
Alla
PPD (Tbc)
Alla > 6 mån
Lungröntgen
PPD> 1mm/symtom
Amöba/giardia
Barn< 6 år/symtom
Samt annan provtagning som patientens tillstånd
kräver enligt läkares ordination
Hur påverkas vi?
Könsstympning
Familjeplanering
P-piller
Hormonspiral
Kondomer
Abort- lagligt i Sverige men efter 18:e veckan krävs godkännande
från socialstyrelsen.
Olika kvinnliga besvär
Svampinfektion
Flytningar
Urinvägsinfektion
SRHR och lagar
Smitta kan vara bakterier/parasiter eller virus
Bakterier och parasiter går att bota
Mot virus finns ingen effektiv
behandling
Sveriges vanligaste sexuellt överförbara
sjukdomar
NYA fall 2011:
Gonorré
Klamydia
Syfilis
Hepatit B
Hiv/AIDS
842
36814
199
1598
465
Infektionskliniker
Klamydiatest
via nätet
BVC
Vårdcentral
Undersökning
Flyktinghälsan
Centrum för
sexuell hälsa
Gynmottagning
Psykisk ohälsa
Tack för visat intresse!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards