Mitt val min hälsa

advertisement
Mitt val min hälsa
Vi ska prata om…….
• Kvinnlig och manlig hälsa
• SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter)
• Lagar
• Hälsoundersökning
• Migration och samliv
• Familjeplanering
• Vaccinationer
• Bakterier eller virus?
• Hiv/STI
• Psykisk ohälsa
• Khat
Vad är hälsa?
-eller frånvaron av ohälsa?
Hälsoundersökning
Hepatit B och C
Alla
Hiv
Alla
Syfilis
Alla
PPD (Tbc)
Alla > 6 mån
Lungröntgen
PPD> 1mm/symtom
Amöba/giardia
Barn< 6 år/symtom
Samt annan provtagning som patientens tillstånd
kräver enligt läkares ordination
Hur påverkas vi?
Könsstympning
Familjeplanering
P-piller
Hormonspiral
Kondomer
Abort- lagligt i Sverige men efter 18:e veckan krävs godkännande
från socialstyrelsen.
Olika kvinnliga besvär
Svampinfektion
Flytningar
Urinvägsinfektion
SRHR och lagar
Smitta kan vara bakterier/parasiter eller virus
Bakterier och parasiter går att bota
Mot virus finns ingen effektiv
behandling
Sveriges vanligaste sexuellt överförbara
sjukdomar
NYA fall 2011:
Gonorré
Klamydia
Syfilis
Hepatit B
Hiv/AIDS
842
36814
199
1598
465
Infektionskliniker
Klamydiatest
via nätet
BVC
Vårdcentral
Undersökning
Flyktinghälsan
Centrum för
sexuell hälsa
Gynmottagning
Psykisk ohälsa
Tack för visat intresse!
Download