Smittsamma...omar

advertisement
Smittsamma
sjukdomar
Bakterier
Encellig organism, avlång eller rund.
 Delar sig snabbt även i anspråkslösa
förhållanden.
 När bakterier kommer in i kroppen
utsöndrar de ämnen som framkallar
inflammationssymptom.
 Bakterier kan botas med antibiotika.

Virus
En organism som förökar sig inom cellen
genom att mångfaldiga sig själv.
 Stör cellens egna utveckling.
 Antibiotika hjälper inte men det finns andra
läkemedel som biter på virus.

Svampceller
Har en kärna och cellmembranets struktur
liknar växternas.
 Kan hos människan förorsaka ytliga
infektioner i huden eller andra typer av
infektioner.
 Kan behandlas mha. läkemedel.

Parasiter
Organismer som utnyttjar sin
värdorganism utan att tillföra någon nytta.
 Oftast oskadliga, men kan förorsaka
sjukdom, t.ex. malaria.
 Noggrann hygien viktig för att undvika
parasiter samt olika medicineringar.

Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards