Provtagning för antibiotikaresistenta bakterier

SVENSKA
Dokument
PM
Upprättat av
Ann-Marie Cylvén
Giltigt från
2016-05-26
Smittskyddsenheten
Godkänt av
Anders Nystedt
Revideras senast 2017-05-26
Provtagning för antibiotikaresistenta bakterier
Antibiotika är läkemedel som används för behandling av bakterieinfektioner. Bakterier som är
motståndskraftiga mot en eller flera sorters antibiotika kallas antibiotikaresistenta. I många länder
är antibiotikaresistenta bakterier mer vanligt förekommande än i Sverige. Om du bär på dessa
bakterier är det viktigt för oss i vården att känna till detta för att kunna ge en så bra och säker
vård som möjligt. Därför provtas du för bakterier som kallas för MRSA, VRE och ESBL.
MRSA – Meticillinresistent stafylokock, är en bakterie som är motståndskraftig mot antibiotika.
Om du har den bakterien brukar den oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta
orsakar MRSA inte några besvär, men om du får en infektion som kräver behandling finns det färre
sorters antibiotika att välja mellan.
Prover tas enkelt med provtagningspinnar i näsöppningen, längst bak i svalget och i mellangården
framför ändtarmsöppningen.
VRE/ESBL – Vancomycinresistenta enterokocker och ESBL-producerande bakterier, är bakterier som
kan finnas i tarmen och bildar ett ämne som bryter ned olika sorters antibiotika. Om du får en infektion
som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan. Prov tas med provtagningspinne i ändtarmsöppningen.