AB-vastustuskykyisten bakteerien seulontatutkimukset

Patientanvisningar
1 (1)
11.11.2013
Uleåborgs universitetssjukhus, OpTa
Infektionsbekämpningsenheten
Anvisningar för screeningsundersökning av bakterier motståndskraftiga
mot antibiotika
Bästa patient
Av er tas prov för screeningsundersökning av bakterier som är motståndkraftiga mot antibiotika
MRSA, VRE eller MDRS (omfattande ESBL-odling) för att:
Ni har under föregående år vårdats eller genomgått ett ingrepp på ett utländskt sjukhus.
Ni har tidigare konstaterats vara bärare av bakterier motståndskraftiga mot antibiotika
Ni har under er vårdperiod exponerats för bakterier motståndskraftiga mot antibiotika
Prov kan tas från näsan, avföringen, urinen och fuktande sår
MRSA är en stam av bakterien Staphylococcus aureus, som är motståndskraftig mot de antibiotika
som vanligen används vid behandling av stafylokockinfektioner. Stafylokocker finns normalt på
huden, i näsan och tarmarna.
VRE är en enterokockbakterie som är motståndskraftig mot antibiotikumet vankomycin.
Enterokockerna tillhör de bakterier som normalt finns i människans tarmar.
MDRS = En gramnegativ bakterie som är motståndkraftig mot flera antibiotika, såsom:
ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase), bakterier som bildar ESBL förekommer bl.a. i
tarmar och urin.
CRE (Carbapenem-Resistent Enterobacteriaceae).
De här bakterierna sprids oftast genom kontaktsmitta via händerna. Det här kan effektivt hindras
genom användning av handsköljmedel.
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
PL 10, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde)
www.ppshp.fi
Moniresistenttien mikrobien seul.tutkimukset Ruotsiksi.docx