Skadliga mikrober 2 - e-Bug

advertisement
Candidiasis
Smittämne
Svamp: Candida albicans
Symtom
Klåda, brännande känsla, ömhet och vit beläggning i munnen
eller irritation och vitaktiga flytningar från slidan.
Diagnos
Topsprov, mikroskopundersökning och odling.
Dödlighet
Nej.
Överföring
Vid personkontakt, men ingår normalt i magfloran.
Förebyggande åtgärd
Symtomen orsakas av att svampen växer till för mycket när
antibiotika har dödat de vanliga skyddande bakterierna.
Därför bör man undvika att ta antibiotika i onödan.
Behandling
Antimykotiska medel.
Historik
Nästan 75 procent av alla kvinnor har haft denna infektion
minst en gång.
Klamydia
Smittämne
Bakterier: Chlamydia trachomatis
Symtom
I många fall förekommer det inga symtom alls, men ibland
flytningar från slidan eller penis. Svullna testiklar och sterilitet
kan också förekomma.
Diagnos
Tops- eller urinprov för molekylärtest.
Dödlighet
Sällsynt.
Överföring
Smittar genom sexuella kontakter.
Förebyggande åtgärd
Använd kondom vid sexuella kontakter.
Behandling
Antibiotika.
Historik
Upptäcktes 1907. Globalt problem som ökar.
Bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit)
Smittämne
Bakterier: Neisseria meningitidis
Symtom
Huvudvärk, nackstelhet, hög feber, retlighet, delirium, utslag.
Diagnos
Ryggmärgsvätskeprov och molekylärtestning.
Dödlighet
Medelhög – högre risk hos unga och äldre.
Överföring
Smittar genom saliv och inandning av droppar.
Förebyggande åtgärd
Vaccination mot många stammar, undvik kontakt med
infekterade patienter.
Behandling
Penicillin, syrgas och vätska.
Historik
Identifierades som bakterier första gången 1887. Riktiga
epidemier förekommer i utvecklingsländer
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards