Kriterier för biologi -- Hösten 05

år7
Provet berör:
Mål : Grundbiologi
ht14
Bloggen: Grundbiologi
Boken: Du får sidor av din lärare.
Övergripande mål: Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala
relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan
förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och
resistenta bakterier.
Teori
Beskriva vad biologin menar med något levande.
Grundläggande kunskap om cellen. Kunna avgöra skillnaden mellan olika typer av celler. (djur,
växt, svamp, bakterie)
Beskriva hur mikroorganismer förökar sig, vilken miljö de trivs i, vilka olika typer det finns, hur
de ser ut, ge exempel på vilka sjukdomar de orsakar.
Ge exempel på några vanliga sjukdomar, vad som orsakar dem, hur de sprids och hur man botar
dem.
Ha grundläggande kunskap om antibiotika och problem med resistenta bakterier.
Kunna ge exempel på hur man skyddar sig mot sjukdomar.
Grundläggande kunskap kring immunförsvaret.
Ge konkreta förslag på hur du kan sköta din sömn, kost och motion för att må bra.
Ord: biologi, organsim, art, släkte, hybrid, klorofyll, fotosyntes, flora, fauna, cell, steril och fertil
cellkärna, cellplasma, mitokondrie, ribosom, DNA, parasit, inkubationstid, symptom, syndrom,
medfödda immunförsvaret, det specifika immunförsvaret, inflammation, infektion, immun,
epidemi, pandemi, resistenta bakterier, .
Analys
Någon eller några av dessa frågor kommer på provet.
Beskriva hur kunskapen kring om mikroorganismer påverkar din vardag både positivt och
negativt.
Vilken typ av mikroorgansim anser du vara farligast? Motivera ditt svar!
Varför är det så svårt att utrota alla sjukdomar?
Vad betydde/betyder mikroskopet för vetenskapen och samhället?
Laboration
Du kommer att få göra en laboration som heter "Mata svampen".
Frågor, funderingar och synpunkter? Maila mig för snabba svar: [email protected]