kostnadsfritt återbesök 7D

advertisement
Denna blankett berättigar till återbesök inom 7 dagar från besöksdatum.
Mottagning
Personnummer, efternamn, förnamn, adress,
telefonnummer - även riktnummer
(använd patientbricka)
Bakterier med resistens (motståndskraft) mot penicillin och andra antibiotika blir allt
vanligare. Dessa bakterier sprider sig lättare om mycket antibiotika används. En säkerställd
bakteriell infektion behandlas med antibiotika. Din läkare har idag undersökt Dig och bedömt
att penicillin eller annan antibiotika inte behövs.
Om Du trots allt inte blir bra, eller symtomen ändrar sig, erbjuds Du ett avgiftsfritt återbesök
för ny bedömning. Det är en fördel om samma läkare anlitas vid återbesöket.
Blanketten ska visas i kassan och lämnas till läkaren vid återbesöket!
Besöksdatum ___________________ Behandlande läkare _____________________________________
Stämpel eller namnförtydligande __________________________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards