ditt val av kött och betydelsen för utveckling av

Välkommen till Almedalsseminariet
Ditt antibiotikaavtryck – ditt val av kött och betydelsen för utveckling av
antibiotikaresistens
Onsdag 2 juli kl. 10.30 till 12.30, Björkanderska, F14
Den svenska djuruppfödningen använder minst antibiotika i EU, men marknadsandelen minskar.
Vilken roll har olika aktörer för att stimulera till hållbar konsumtion då det gäller
antibiotikaresistens?
mg/kg skattad levande vikt
Antibiotikaförsäljning, livsmedelsproducerande djur
250
200
150
100
50
0
2010
2011
Sverige importerar idag nästan 50 % av det kött som konsumeras. Samtidigt använder den svenska
djuruppfödningen minst antibiotika i EU. Ju högre förbrukningen av antibiotika är i samhället desto
större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.
Vilken roll har olika aktörer för att göra det möjligt för konsumenterna välja kött som minimerar
antibiotikaanvändningen i djursektorn?
Seminariet ger en introduktion om antibiotikaanvändningen i Sverige och internationellt, samt
skillnader i antibiotikaavtryck utifrån djurslag, uppfödningsform och ursprungsland. Därefter följer
en paneldiskussion med politiker och företag i livsmedelsbranschen.
Medverkande:
Gunnela Ståhle, Ordförande, Vi Konsumenter
Jenny Lundström, Antibiotikaexpert, Svenska Djurhälsovården
Anneli Lundell, Kvalitets- och miljödirektör, HK Scan Sverige
Sara Sundqvist, Miljöstrateg, Visita
Åsa Domeij, Miljöchef, Axfood
Pyry Niemi, (s), Miljö- och Jordbruksutskottet
Åsa Coenraads, (m), Miljö- och Jordbruksutskottet
Moderator: Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB
www.svdhv.org
www.vikonsumenter.org