Scouterna i Sverige

advertisement
Scoutkårerna i Sverige
Deltagare i lägret i Japan
Datum
2015-08-17
Hemvändande deltagare från scoutläger i Japan
uppmanas kontakta sjukvården för att erbjudas
förebyggande antibiotika mot meningokocker
Det har rapporterats fall av meningskockinfektion från återvändande scouter från det
läger som pågick mellan 28 juli till 8 augusti. Scoutlägret hade över 30,000 deltagare
scouter från hela världen, varav runt 1900 kom från Sverige, de flesta mellan 14-17 års
ålder. Ni har tidigare fått information om detta via er scoutförening då ni uppmanades
söka vård vid symtom på meningokocksjukdom.
Nu uppmanas alla hemvändande deltagare från detta scoutläger, även om man
inte har symtom, att söka vård vid infektionsklinik, alternativt närmaste
vårdinrättning, för att få profylaktisk antibiotika behandling. För att
förebyggande behandling ska vara effektiv ska detta ske snarast möjligt.
Meningokocksjukdomen är en akut insättande febersjukdom som kan ge blodförgiftning
och/eller hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet.
Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till
medvetslöshet. Ett kännetecken som ibland ses på patienten är små punktformade
hudblödningar så kallade petechier. Dessa patienter behöver omedelbart
omhändertagande på sjukhus. Bakterien är känslig för antibiotika. Tiden mellan att man
smittas till man insjuknar är vanligen två till tre dygn. Antibiotika kan ges för att
undvika att sjukdomen bryter ut och för att stoppa spridningen bland kontakter till de
smittade.
Vi rekommenderar att ni tar med detta brev när ni kontaktar vården. Odling kan tas av
vårdgivare men detta (eller odlingssvar) ska inte fördröja den förebyggande
behandlingen. Eventuella övriga frågor kring detta kan besvaras av Smittskyddsenheten
i det landsting där ni bor. Mer information om utbrottet kommer att finnas på
Folkhälsomyndighetens hemsida.
Folkhälsomyndigheten
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards