Lektionsplan, forts. (TS 3) - e-Bug

advertisement
4.1 Infektionsbehandling
Använda antibiotika och läkemedel
Helklass
Kontrollera att eleverna har förstått med hjälp av följande frågor:
1. Vad är det som orsakar infektioner?
Infektioner orsakas av skadliga mikroorganismer.
2. Vad är läkemedel för något?
Läkemedel är alla ämnen som används för att behandla en sjukdom eller ett
sjukdomssymtom.
3. Vad är antibiotika för något?
Antibiotika är särskilda läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner.
4. Varför ska man inte använda andra personers antibiotika?
Olika antibiotika dödar olika bakterieinfektioner. Det gör att antibiotika som har skrivits ut för
en öroninfektion kanske inte fungerar för ett infekterat sår.
5. Vad kan hända om man inte avslutar en antibiotikakur?
I så fall kan bakterierna som orsakar infektionen överleva. Då har de här bakterierna utsatts
för antibiotikabehandling och har lärt sig hur man bekämpar antibiotikan nästa gång den
används, vilket innebär att de blir resistenta mot antibiotikabehandling.
Fördjupningsövning
1. Den här övningen kan utföras individuellt eller i grupper med 2–4 elever.
2. Dela ut SW 1 till eleverna.
3. De ska para ihop ordet i spalten till vänster med definitionen i spalten till höger.
Download