Antibiotikaresistens hos människor - Aspevall

advertisement
Antibiotikaresistens - Situation
inom humansektorn
Antibiotikaforum 2016
Olle Aspevall, [email protected]
2016-11-24
Antibiotikaresistens
en bakteries förmåga att motstå påverkan av ett antibiotikum
Kan vara:
• ”Naturlig”
… eller
• Förvärvad
Känslig
Resistent
Mutation eller Genöverföring
Övervakningssystem, nationellt
Två typer:
• Baserat på kliniska prov
– Ears-Net - blododlingar
– ResNet – 100 – 200 urin/sårodlingar
– Svebar – kontinuerliga data fr anslutna lab
• Baserat på anmälningar enligt
Smittskyddslagen (kliniska prov,
smittspårningsprov och screeningprov)
Blododling, Sverige
E. coli, cefotaxim, n = 5100 - 6800
S. aureus, oxacillin, n=2000 - 3000
6
5,4
Procent resistenta
4,9
4,4
4
1,2
0,8
0,7
2011
2012
0,9
2013
2014
0,7
2015
MRSA
ESBL
VRE
PNSP
Anmälningspliktiga
, Sverige
15000
13000
Antal fall per år
11000
9000
7000
5000
3000
1000
-1000
2011
2012
2013
2014
2015
2016nov16
ESBLCARBA
140
120
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
2015
2016nov16
Bra läge, men…
• Vi har smittspridningar på sjukhus.
• Andelen resistenta bakterier ökar kontinuerligt.
• Allvarligaste risken nu: ESBLcarba
ESBLkarba
2013
2015
Kolistinresistens har hittats
i flera länder i Europa.
ECDC policy briefing 2016
Utmaningar
• Globalt problem! Lågresursländer:
– Vårdhygien.
– Dricksvatten, avlopp, livsmedelshygien. Närhet
djur – människor.
– Okontrollerad antibiotikaanvändning.
– Antibiotika som tillväxtstimulerare till djur.
– Förorening av miljö med antibiotika.
Utmaningar
• Hitta nya antibiotika.
• Hitta alternativa infektionsbehandlingar.
• Hitta alternativa infektionsförebyggande
åtgärder.
• Mäta sjukdombördan orsakad av ABR.
Download