Jenny Lundstrom

advertisement
Livsmedelsmärkning i
framtiden – ett politiskt
perspektiv
Jenny Lundström
Mat som märks, KSLA 2015-11-17
Mat som märks
• Konsumentinformation en förutsättning
för medvetna val
• Svensk Kött
– hög köptrohet i butik, 80 % svenskt
• Ekologiskt – en vinnande marknad
– + 38 % 2014, + 4,1 miljarder
Ökningar ekologiska livsmedel
•
•
•
•
•
•
ICA: + 55 %
Coop: + 40 %
Axfood: + 40 %
Systembolaget: + 83 %
Martin & Servera: +24 %
Arla: + 36 %
Källa: Ekowebb 2015
Strategi för hållbar konsumtion
• Presenteras i budgetpropositionen 2017
• Nyckelområden
– Mat
– Boende
– Transporter
• Cirkulär ekonomi, delandets ekonomi
Miljömässig hållbarhet –
huvudområden i strategin
• Miljökunniga och miljöengagerade
konsumenter
• Miljömedvetna inköp av varor och tjänster
• Miljömedveten hantering av varor och
tjänster
Generationsmålet
• "Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
– Konsumtionsmönstren av varor och tjänster
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.
WHO: Mer antibiotika till friska djur
än till sjuka människor
• Utanför EU
– Fortfarande tillåtet att använda antibiotika i tillväxtstimulerande syfte.
– Ex USA 80 % till djur, 20 % till människor.
– USA: Antibiotika kan användas utan veterinär ordination (ca 97 % av
användningen till livsmedelsproducerande djur).
• EU
– Användning av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte förbjöds 2006.
Sverige var pådrivande (förbjöd 1986).
– Krav på veterinär ordination.
– Drygt 70 % av försåld antibiotika går till livsmedelsproducerande djur.
2014 Sverige –SWEDRES/SVARM
• Försäljning 2014
•
•
•
•
Djur: 10,2 ton
Människa: 60,5 ton
14 % till djur
86 % till människa
• Relaterat till vikt
•
•
Djur: 13 mg/kg
EU: 144 mg/kg
•
•
Människa: 96 mg/kg
EU: 116 mg/kg
Mg/ kg skattad vikt
Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2015
Källa: Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2015
Handel, industri och restaurang/off. sektor
• Välj kött från länder med låg
antibiotikaanvändning
– Sverige bäst i EU
• Välj bort
– Gödkalv
• Ställ krav
• Ursprungsmärk
DN Debatt 2014-07-02
Källa: Chain Reaction, sep 2015
Tack!
[email protected]
Nyhetsbrev om antibiotika, djurskydd och
handel, livsmedelsproducerande djur
www.axfoundation.se
Download