Population structure of a bacterial multiple-host

advertisement
Antibiotikas ekosystem
eller
Är vi på väg mot den post
antibiotiska eran?
Björn Olsen
Professor/Överläkare
Infektion UU/UAS
US Surgeon General William
Stewart
Till kongressen1969
”Kriget mot infektioner är
över och det är dags att
stänga boken om
infektionssjukdomarna”
Antibiotikaresistens
•Antibiotika
i 70 år
•Urgammalt fenomen
•MRSA, VRE, ESBL, CTXM, AMP, TEM, SHV,
TET, NDM, ETC, ETC, ETC……….
•Kollektiv skuld
•Inga nya antibiotika-antibiotikaparadoxen
Picture from: haicontroversies.blogspot.com
Vad används antibiotika till?
Bota infektioner och profylax hos människor
Bota infektioner och profylax hos sällskapsdjur
Bota/mota infektioner i livsmedelsproducerande djur
(kycklingar, grisar, fiskar, räkor m.fl.)
Tillväxtbefrämjande medel
(kycklingar, grisar)
Fruktodlingar
Grönsaker
Wright BMC Biology 2010 8:123
DNA/RNA
Picture from: Wright BMC Biology 2010 8:123
Evolutionens segrare!
Bakterier förökar sig genom delning var 15:e minut
Bakterier:
100 generationer = 24 timmar
1000 generationer = 10 dagar
Människa:
100 generationer = 2000 år
1000 generationer = 20 000 år
…och anpassar sig därför fort till den ”nya miljön”
Läkemedel till människa och djur släpps
ut i miljön
Antibiotics are excreted in urine
Fluoroquinolones
Aminoglycosides
Tetracycline
Macrolides
Penicillins
Cephalosporins
Trimetoprim
Globally 300,000 -- 500,000 tons of
antibiotics used per year  ≈50% is
released into the environment (water and
soil) via human and animal urine
In Sweden about 40 tons released into
environment per year
ANTIBIOTIC ECOSYSTEMS
Where are antibiotic resistant bacteria selected?
≈1/3
Treatment & prophylaxis
Human medicine
Community
90%
Veterinary
medicine
Animal feed additives
10%
≈2/3
Hospital
Agriculture
Aquaculture
Environment
Plant protection
Ett extremfall?
Avloppsvatten från läkemedelsfabriker i Patancheru,
Hyderabad, Indien
Koncentrationen av ciprofloxacin 31 ug/ml
1000 högre än MIC för E. coli
10-20x högre än blodnivån hos patienter
310 000x selektiva koncentrationen
J Hazard Materials 2007
J Hazard Materials 2007
Mer typisk situation
Koncentration av kinoloner i vatten och slam
Avloppsvatten från Akademiska sjukhuset
2-14 ng/ml
20- till 140-gånger över den selektiva koncentrationen
D. Andersson et al 2010
n
Jobbig bild – jobbig verklighet
Wellington et al. The Lancet infectious disease 2013; 13: 155–165t. al.
(2013) The Lancet infectious disease 13: 155–165
Paradoxen
Antibiotika
resistens
Antibiotika
utveckling
Sjuklighet
Dödlighet
Kostnader
Vad kan vi göra?
Minska resistomen
Minska användning och utsläpp av antibiotika
Förbjud tillväxtbefrämjare till husdjur (EU)
Minska doserna
Minska köttätandet
Ny reningsteknik för att bryta ner antibiotika och
resistenta bakterier
(exv.ozonbehandling av vatten)
Nya antibiotika
Download