Population structure of a bacterial multiple

advertisement
Pandemier
Björn Olsen
Ticks
Events
”human life”
Year
Percentage of time
6 000 000
100
”out of Africa”
100 000
1
agriculture
12 000
0.2
religion and writing
5 000
0.07
70
0.001
2.4 to 7 billion
humans
The human ”foot print”
Urban pop:
2010 ~ 3 bill.
2030 ~ 5 bill.
“Human
History will
ever more
become Urban
History”
Mega(lo)cities
•2010 - 50 % av världens befolkning lever i storstäder
•25 megacities med fler än 10 millioner invånare
•Många i sub-/tropiska områden - ofta slumstäder
K
E
IN F
S
N
TIO
K
S
I
R
Infektionsarenan

Sju miljarder människor (ökar)

75 miljarder husdjur (ökar)

Biodiversitet (minskar)
> 70% av
alla humana
infektionssjukdomar
är zoonoser
Zoonoser













Influensa
SARS
MERS
EBOLA
TBE
WNV (West Nile Virus)
HIV
Salmonella
Campylobacter
Yersinia
Listeria
Borrelia
Antibiotikaresistens
23 oktober
2005
neuraminidas
Pandemi
Fågel
influensa
Spanska
sjukan
Rügen
hemagglutinin
Asiaten
Någon skillnad?
Influensapandemier, 1900 talet
Credit: US National Museum of Health and
Medicine
1918: “Spanska sjukan”
50 miljoner döda
(35000)
(H1N1)
1957: “Asiaten”
1-4 miljoner döda
(H2N2)
1968: “Hong Kong”
1-4 miljoner döda
(H3N2)
Mortalitet
Om spanska sjukan skulle uppstå
idag




55-85 miljoner dödsfall
96% av dödsfallen skulle inträffa i
låginkomstländer
Världs-BNP skulle sjunka med 15 %.
Förutsatt att Uppsala drabbas enligt OECD
genomsnittet skulle pandemin i Uppsala
orsaka 340-540 dödsfall.
Hörnstenar




Övervakning
Pandemiplanering
Antiviraler (Resistens!)
Vaccination (Mutationer!)
US Surgeon General William
Stewart
Till kongressen1969
”Kriget mot infektioner
är över och det är dags
att stänga boken om
infektionssjukdomarna
”
Vad används antibiotika till?
Bota infektioner och profylax hos människor
Bota infektioner och profylax hos sällskapsdjur
Bota/mota infektioner i livsmedelsproducerande djur
(kycklingar, grisar, fiskar, räkor m.fl.)
Tillväxtbefrämjande medel
(kycklingar, grisar)
Fruktodlingar
Grönsaker
Läkemedel till människa och djur
släpps ut i miljön
Antibiotics are excreted in urine
Fluoroquinolones
Aminoglycosides
Tetracycline
Macrolides
Penicillins
Cephalosporins
Trimetoprim
Globally 300,000 -- 500,000 tons of
antibiotics used per year  ≈50% is
released into the environment (water and
soil) via human and animal urine
In Sweden about 40 tons released into
environment per year
ANTIBIOTIC ECOSYSTEMS
Where are antibiotic resistant bacteria selected?
≈1/3
Treatment & prophylaxis
Human medicine
Community
90%
Veterinary
medicine
Animal feed additives
10%
≈2/3
Hospital
Agriculture
Aquaculture
Environment
Plant protection
An extreme casese
Effluent from a wastewater treatment plant serving about 90
bulk drug manufacturers in Patancheru, near Hyderabad,
India
The concentration of the most abundant drug, ciprofloxacin,
was up to 31 ug/ml
103 x MIC for susceptible E. coli
10-20x higher than plasma levels in ciprofloxacin
treated patients
J Hazard Materials 2007
310 000 above selective concentration
More typical situations
Concentrations of quinolones in water and sludge
Sewage water from Uppsala
University Hospital
2-14 ng/ml
20- to 140-fold above selective concentration
n
We are facing a public
health threat
Antibiotic
Resistance
Drug
Development
Morbidity
Mortality
Costs
Vad kan vi göra?
Minska resistomen
Minska användning och utsläpp av antibiotika
Förbjud tillväxtbefrämjare till husdjur (EU)
Minska doserna
ÄT MINDRE KÖTT
Skapa ny reningsverksteknik för att bryta ner
antibiotika
(exv.ozonbehandling av vatten)
Befolkningsexplosionens två sidor

Klimatförändringar,
miljöförstöring, förlust
av biologisk mångfald

Nya och/eller
återkommande
pandemier
Download