Kurs i Neonatala infektioner

advertisement
2017-04-03
Kurs i Neonatala infektioner
Högberga gård, 4-5 september 2017
Måndag 4 september
0845 - Samling och kaffe, introduktion
FL
Bakteriella infektioner
0915 – Kort bakteriologilektion och immunförsvar
FL
0930 - Diagnostik
AO
Inkl patientfall
1015 – Behandling med antimikrobiella medel (bakt, svamp)
EN, IT, EH
Inkl patientfall
1215 – Lunch
1315 – Prevention av bakteriella infektioner
AO
1400 – Mycoplasma, ureaplasma och BPD?
EO
1430 – Kaffe
1500 – Spridning, multiresistenta bakterier, utbrott, screening
Inkl patientfall
1700 – Slut
1845 – Middag
TÅ
2017-04-03
Tisdag 5 september
0815 – Reflektioner från gårdagen
FL
0830 – Virus klassifikation RNA/DNA virus.
LN
Virusinfektioner
0845 - Virala infektioner
LN
Inkl patientfall
1030 – Kaffe
1100 – Luftvägsviroser och spädbarn
IT
Svampinfektioner
1130 – Diagnostik, behandling
EH
1200 – Pertussis, en realitet i Sverige
EO
1230 – Lunch
Vaccinationer
1315 – Vaccinationer på neonatalbarn
AO+AN
1530 – Kaffe, avslutning (15 min) kursutvärdering
FL
1600 Slut
2017-04-03
Ansvariga/lärare:
AO=Andreas Ohlin
EN=Erik Norman
EO=Elisabeth Olhager
FL=Fredrik Lundberg
IT=Ingemar Tessin
LN=Lars Naver
Gäster:
TÅ=Tinna Åhren
AN=Anna Nilsson
Förberedelser:
Inför kursen läser var och en läkemedelsverkets rekommendationer om sepsis
(behandlingsrekommendationer och bakgrundsdokumentation). Två länkar:
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20130806_Rekommendation_neonatal%20se
psis_webb.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrundsdokument_neonatal%20sepsi
s_webb.pdf
Download