Hudmanifestationer vid infektioner

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudmanifestationer vid infektioner
Magnus Lindberg
Hudkliniken Universitetssjukhuset Örebro
och
Hälsoakademin Örebro Universitet
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Huden som försvarsbarriär
Stratum corneum
Medfödda immunförsvaret (innate immunity)
Förvärvade immunförsvaret
Hudens normalflora
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Stratum corneum
2-kompartment modell; lipider – proteiner
Lipaser – proteaser
Pro-inflammatoriska mediatorer
Antimikrobiella peptider
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudens försvar - tidsaspekter
Stratum corneum – momentant
Medfödd immunitet – timmar
Förvärvad immunitet
Cellulärt medierad - dagar
IgE medierad - minuter
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudreaktioner vid infektioner I
Direkt orsakade av infektiöst agens i/på huden
Vanliga exempel
Hårsäcksinflammationer
Erysipelas
Impetigo
Tinea
Molluscum contagiosum
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudreaktioner vid infektioner II
Sekundära fenomen vid generella eller lokaliserade infektioner. Ospecifika
mekanismer, ofta ej kända.
Exempel
Urticaria
Erytema multiforme
Sweet´s syndrom
Vaskuliter
Guttat psoriasis
Scabies
Exantemsjukdomarna
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudreaktioner vid infektioner III
Systemsjukdomar/bristsjukdomar med nedsatt immunförsvar.
Exempelvis HIV/AIDS
Opportunistiska infektioner
Aktiviering av andra dermatiter/dermatoser
Mjälleksem
Psoriasi
Atopiskt eksem
Eczema herpeticum
Molluscum contagiosum
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudreaktioner vid infektioner IV
Infektionssjukdomar med hud-och systemmanifestationer och långdragna
förlopp
Exempel
Tuberkulos
Syfilis
Borrelia
Herpes simplex
Varicella zoster
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Konklusion
Hudmanifestationerna vid infektioner visar en stor variation i kliniska bilder
och förlopp.
Ett flertal reaktionsmönster ospecifika
Diagnostiska hjälpmedel
Klinisk bild, anamnes
Odling, PCR-analys, serologi, hudbiopsi
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
[email protected]
Download