Pressmeddelande 2005-00-00 1 (1) PRESSMEDDELANDE 2009

advertisement
1 (1)
PRESSMEDDELANDE
2009-12-15
För mer information: Dag Ström, projektledare på avdelningen för vård och omsorg, tfn:
08-452 77 32, mobil: 076-808 77 32, e-post: [email protected]
Minskade infektioner i vården motsvarar över 200 liv
De vårdrelaterade infektionerna har minskat stadigt. På två år har andelen patienter
som utsatts för en infektion i samband med sjukhusvård minskat från nästan 12
procent till 8,9 procent. Det motsvarar 220 färre dödsfall och 42 000 färre drabbade.
Fortfarande drabbas alldeles för många patienter av infektioner när de vårdas på sjukhus.
Men den senaste nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner som Sveriges
Kommuner och Landsting har sammanställt tillsammans med landstingen, visar att antalet
drabbade är färre.
- Det är en stor framgång att antalet vårdrelaterade infektioner har minskat för varje mätning
de här två åren, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. Det
innebär ett minskat lidande för patienten, kortare vårdköer men också att resurser frigörs
som kan överföras till annan vård. Landstingens arbete med att göra vården säkrare har gett
resultat.
De resurser som frigörs när färre drabbas motsvarar cirka 440 vårdplatser motsvarande ett
sjukhus som Danderyds sjukhus.
De tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna som patienter utsätts för är urinvägsinfektioner (25 %), hud- och sårinfektioner (16,1 %) samt lunginflammation (16.1 %).
Hallands och Norrbottens landsting har lägst andel patienter med en vårdrelaterad infektion
4,2 respektive 4,4 procent. Södersjukhuset utmärker sig i mätningarna med stora
förbättringar i att undvika infektioner, mycket tack vare ett systematiskt och förebyggande
arbete inom området.
- Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas. Det handlar bland annat om så enkla metoder
som att alltid desinfektera händerna med handsprit före och efter kontakt med patient. Samt
att använda kortärmat och inte bära ringar och klockor, säger Håkan Sörman.
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landstingen under två år haft en
särskild satsning för att halvera alla undvikbara vårdrelaterade infektioner.
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
E-post: [email protected], www.skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
[email protected]
Download