Registreringsblankett av infektioner

advertisement
Registrering av infektioner hos vård- och omsorgstagare i särskilt boende
År:
Enhetens namn:
Kommun:
Ansvarig sjuksköterska:
Telefonnummer:
2016-12-08
Markera varje nytt fall med ett streck. Skriv noll om inga nya infektioner inträffat under aktuell månad. Skriv X om registrering inte genomförts
den aktuella månaden
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Nya fall av antibiotikabehandlade infektioner
Pneumoni
Urinvägsinfektion med
urinkateter
Urinvägsinfektion utan
urinkateter
Sårinfektion
Annan hud- och
mjukdelsinfektion
Clostridium difficile diarré
Nya fall
av
utbrottsbenägna
virusinfektioner
Annan infektion
Influensa
Virusorsakad magsjuka
Summa
Summa antal infektioner
Summa vård- och omsorgstagare på enheten under
månaden (siffran hämtas från
blanketten för registrering av
riskfaktorer)
Blanketten skickas till MAS enligt överenskommelse.
Vid frågor angående registrering, kontakta Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län: Hygiensjuksköterska 036-325719
Sept
Okt
Nov
Dec
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards