Råd efter autolog HSCT (patientinformation)

advertisement
Råd efter autolog blodstamcellstransplantation
Råden täcker inte in alla situationer och kan behöva individualiseras.
Råd för att minska risk för infektioner de första 3 mån efter transplantation
Allmänna råd
Noggrann handhygien är viktig, både för dig och dina närstående.
Träffa gärna folk – men undvik infekterade personer (luftvägssmitta) och var försiktig med folksamlingar och köer, speciellt under influensatider (vanligen oktobermars).
Om du kommer i kontakt med någon som är vattkoppssmittad – ta kontakt med din
läkare snarast för att diskutera eventuella åtgärder. Vattkoppor kan vara farligt för
dig. Risken för insjuknande är dock liten om du haft vattkoppor tidigare och har förebyggande virusprofylax (aciclovir).
Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar/ombyggnationer och undvik att gräva
i jord. I jord och byggdamm kan finnas svampsporer som kan orsaka farliga infektioner när du är infektionskänslig.
Husdjur är okej men var försiktig med närkontakt (t ex sov inte med husdjuret, låt det
inte slicka dig i ansiktet, var som vanligt nogsam med handhygien).
Mat och dryck
Med några enstaka undantag finns det inga restriktioner i mathållningen ur infektionssynpunkt. Använd sunt förnuft och normal aktsamhet.
Undvik dock gravade matvaror som lax och kött samt opastöriserade mjölkprodukter,
t ex mögelostar. Var också försiktighet med ”färdig” mat som inte går att värma, t ex
smörgåsar, bakelser och sallader. Färsk, nytillredd mat som ser fräsch ut kan ätas.
Undvik vacuumförpackningar med lång hållbarhet där det är kort återstående hållbarhet.
Det går bra att dricka kranvatten i Sverige. Det är bra om du kan dricka mycket, helst
två liter per dygn.
Alkohol är inte förbjudet – men var måttlig pga. känsligare lever.
Tandvård
Använd mjuk tandborste, gärna en sådan du fick när skyddsisoleringen bröts (mjuk
TePe). Byt varje månad.
Hud
Undvik solning eftersom huden är mer känslig efter cytostatikabehandlingen. Använd helst solskyddsfaktor 50 samt huvudbonad om du vistas i solen.
Samliv
Kyssar och kel är tillåtet såvida din partner inte har någon infektion. Det finns inga
hinder för samlag såvida din partner inte har någon infektion. Man bör dock tänka på
att vara försiktig för att inte skada slemhinnorna. Detta gäller i synnerhet om antalet
blodplättar (trombocyter) är lågt (risk för blödningar).
Psykosocialt
Det är inte ovanligt att man kan känna sig nedstämd runt tre månader efter transplantationen. Man börjar känna sig fysiskt starkare och tankar på tiden som varit kommer
XD72-3
Giltigt i 2 år från 2016-04-19
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
Sida 1 av 2
upp till ytan och behöver bearbetas. Säg till om du behöver samtalsstöd så förmedlar
vi kontakt med kurator.
Vaccinationer
Närstående bör vaccinera sig mot influensa under influensatider. Även små barn kan
vaccineras.
Troligen behöver du omvaccinera dig mot polio, stelkramp, difteri, mm. Detta görs i
regel efter 1-årskontrollen och enligt särskilt schema.
Infektionsförebyggande mediciner
Du behöver ta olika mediciner som förebygger infektioner.
• mot herpesinfektioner exempelvis med aciclovir (Aciclovir), 400 mg 1 tablett 2 gånger dagligen under första månaden.
• mot en speciell sorts lunginflammation, pneumocystis jiroveci pneumoni
(PCP), vanligen Eusaprim Forte alt. Bactrim Forte 1 tablett dagligen tre
dagar i veckan (måndag, onsdag, fredag) fram till 3-månaderskontrollen.
Mottagningsbesök
Du kommer att följas upp med regelbundna mottagningsbesök samt provtagning vid
ditt hemsjukhus. Syftet är främst att följa benmärgens återhämtning samt att tidigt
upptäcka eventuella infektioner. Hur ofta återbesök sker är individuellt. Om du har
en central infart spolas och läggs den om i samband med dessa besök. Den centrala
infarten sitter kvar så länge behov finns, och tas bort på läkarordination,
Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd är mycket individuell. Vanligt är att man blir sjukskriven
fram till 3-månaderskontrollen då ny bedömning görs.
Utlandsresor
Var återhållsam med utlandsresor före 3-månaderskontrollen. Om du reser, undvik
platser där risken för att insjukna i allvarliga infektionssjukdomar är förhöjd och/eller
specifika vaccinationer är ett krav. Samtala gärna med din läkare om detta.
Åtgärder vid symtom
Det är VIKTIGT att du snabbt hör av dig till ditt hemsjukhus (mottagning/avdelning)
vid feber, hosta, andfåddhet, blödning, blåsor i huden (bältros) eller andra nytillkomna sjukdomssymtom.
Informationen given av:
____________________________________________
(Vårdpersonals namn, profession)
Kontaktuppgifter
För dig som kommer från ett annat län än Uppsala, vänligen kontakta i första hand
mottagning/avdelning på ditt hemsjukhus.
Sektionen för Hematologi
Blodmottagning/avdelning 50C
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-611 43 30 (mott), 018-611 42 90 (avd)
Informationen framtagen av personal vid sektionen för Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Godkänd av Dr. Kristina Carlson, se datum nedan.
XD72-3
Giltigt i 2 år från 2016-04-19
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards