cytostatikabehandlingens inverkan på vita blodkroppar och

Polikliniken för cancersjukdomar
tel.(06) 8264224
CYTOSTATIKABEHANDLINGENS INVERKAN PÅ VITA
BLODKROPPAR OCH RISKEN FÖR INFEKTION
Cytostatika medicineringen förstör cancercellerna. Den inverkar dock samtidigt på
kroppens egna celler, speciellt på de vita blodkropparna. De vita blodkropparna är
kroppens försvarsceller. När det finns tillräckligt av dem, kan kroppen bättre skydda
sig mot infektioner. Efter cytostatikabehandlingen sjunker mängden av vita
blodkroppar tillfälligt, mängden är minst under 7-14 dagar efter behandlingen. Under
denna tid är risken större att insjukna i någon infektionssjukdom.
Under tiden för cytostatikabehandlingen bör Du uppmärksamma följande, för att
undvika infektion:
- undvik personer med flunsa och magsjuka
- var uppmärksam om god handhygien ( också familjemedlemmarna)
- var uppmärksam om god munhygien
- sköt om huden och slemhinnorna
- tvätta färska frukter/ grönsaker före användning
Under tiden för cytostatikabehandling: symptom vid infektioner
- feber över 37,5 / 38 C
- frossbrytningar / skakningar / låg kroppstemperatur
- extrem trötthet
- illamående / svaghetskänsla
- symptom från andningsvägarna ( hosta, andnöd)
- sjuk hals, ömma slemhinnor och sårnader, snuva
- symptom på urinvägsinfektion ( återkommande urineringsbehov, sveda)
- långvarig diarré
- rikliga uppkastningar
Ifall Du känner Dig svag eller Du har föregående symptom under
cytostatikabehandlingen, ta genast kontakt:
- polikliniken för cancersjukdomar tel. (06) 8264224, (06) 8264230 må –t i och
to - fre. kl 8.30 -9.30 eller må - to 13.30 - 14.30
- centralsjukhusets jourpoliklinik tel. (06)8/264500, (06) 8287350
- egna hälsocentralen
Vänta inte med symptomen utan ta kontakt till läkaren. Cytostatikamedicineringen
kan förorsaka infektioner, som fordrar omedelbar sjukhusvård.
Hyväksyjä:KJohansson
Päiväys:24.11.2011,tark.29.7.16