hemoglobin

advertisement
Blodet
Blodet består av
Plasma
Blodkroppar
Lösta molekyler och
joner
De röda blodkropparna
I hemoglobinet sitter det
järnjoner.
Järnjonerna binder till sig syre
eller koldioxid.
De röda blodkropparna transporterar
syre och koldioxid i kroppen.
I de röda blodkropparna finns ett
protein som heter hemoglobin.
I blodet finns det också
vita blodkroppar.
Det finns olika typer av
vita blodkroppar.
Dessa har en viktig roll i
vårt immunförsvar.
Blodplättar är en
sorts kroppar i
blodet.
Blodplättar är aktiva
när ett blodkärl går
sönder.
Syreupptagning
Syrerikt blod till
hjärtat.
Syrefattigt
blod från
hjärtat.
Hemoglobinet
har med
koldioxid som
lämnas av.
CO2
O2
Hemoglobinet
har plockat upp
syremolekyler
som
transporteras ut
till kroppens
celler.
Josinho8
Download