WIKIPOWER!

advertisement
Pump i blodomloppet
 Slår 60-70 ggr per minut
 Snabbare om man är andfådd
 Pumpar 7-9 ton blod per dygn

Röda pulsådror (artärer)
 Blåa pulsådror (vener)
 Koldioxiden gör blodet mörkt
 Syret gör blodet ljust
 Blodet kommer med syre till alla celler

Blod blir rött röda blodkroppar
 Vita / gula färgen t.ex. finnar vita
blodkroppar
 Båda blodkropparna bildas i benmärgen
 I benmärgen finns också antikroppar
försvarar mot bakterier / virus
 Antikroppar ger motståndskraft (vissa
sjukdomar )

Blodet är organ i flytande form
 250 000 blodplättar och 10 000 vita
blodkroppar i en bloddroppe
 Vita blodkroppar åker med blodet
krossar/ äter bakterier

Den röda färgen är hemoglobinet.
 Kroppen har 10 000 mil blodkärl i
kroppen.
 45 sek. för blodet att ta sig runt i kroppen
 Blåmärken är en blödning under huden,
först blått, sen grön och sist gul.
 5 liter blod har en vuxen


Hanna
HANNES!!!!!!!!!!!!
Alice
Hur många slag slår hjärtat per min?
 Vad var det som kallades ’vener’??
 I vad fanns det 250 000 blodplättar och
10 000 vita blodkroppar???????
 Hur mycket blod pumpar hjärtat per
dygn?
 Hur många mil blodkärl har vi i kroppen?

Download