Tentamen Humanbiologi och laboratoriemetodik VT-2009
Solveigs frågor
11a. Beskriv hur blodet cirkulerar i hjärtat. Dvs: Förklara hur blodet flödar in till hjärtat och
ut från hjärtat. Namnge de hålrum som finns i hjärtat samt ange namnen på de blodkärl som
för blodet in till hjärtat samt ut från hjärtat.
5p
b. Vad heter de speciella blodkärl som förser hjärtmuskeln med syresatt blod.
1p
c. Beskriv vilka strukturer som ingår i hjärtats retledningssystem och var de ligger.
3p
12a. Nämn 3 huvudfunktioner för saliven i munhålan och ange varför man blir torr i munnen
när man blir nervös.
2p
b. Vad innehåller magsaften? Nämn 3 olika beståndsdelar, förutom vatten och salter. Förklara
även vad de tre beståndsdelarna du nämnt har för funktioner.
3p
13a. Var frisätts galla och pancreassaft i mag/tarmkanalen?
1p
b. Frisättningen av galla och pancreassaft är strikt kontrollerad. Ange gallans funktion