Läxa till onsdagen den 20 januari

advertisement
Läxa till onsdagen den 20 januari
Du är nyanställd som läkare vid vårdcentralen i Stenstorp. Din första uppgift där blir att
diagnostisera två nya patienter med olika problem.
Patient 1.
En kvinna i 50-årsåldern, som under en period har haft problem med hosta och
andningssvårigheter. Hon har sedan 15-årsåldern varit tobaksberoende och har i genomsnitt
rökt ca. ett paket cigaretter om dagen.
För att ställa en utförlig diagnos bör du som läkare ta reda på följande saker:
• Vilken funktion har lungorna och hur är en lunga uppbyggd?
• Vilka delar ingår i andningsorganen?
• Vilka skador kan kvinnan ha på sina lungor och luftrör?
• Hur kan andra delar av kroppen påverkas negativt av rökning?
Patient 2.
En man i 40-årsåldern, som har vid ett flertal tillfällen drabbats av kraftig yrsel och att det
svartnar för ögonen.
För att ställa en korrekt diagnos bör du ta reda på följande:
• Vilken funktion har hjärtat?
• Hur regleras blodtrycket i kroppen?
• Vad innehåller blodet?
• Vilka uppgifter har blodet?
• Hur fungerar kroppens immunförsvar?
• Vad kan patienten lida av för sjukdom?
Läxan ska lämnas in skriftligt med utförliga svar.
Lycka till!
Ann och Anette
Download