ht 13
ÅR 9
REPETITION AV MÄNNISKOKROPPEN
[Ange dokumentets underrubrik] | Jenny
Celler, vävnader och organ
Den minsta levande enheten i vår kropp är cellen. För att förstå hur resten av
kroppen fungerar behöver man veta hur cellen är uppbyggd.
Bakteriecell
A
B
C
D
E
F
LadyofHats
Djurcell
A
B
C
D
E
F
Människokroppen
Matspjälkningensorgan
LadyofHats
Frågor
1
Vilka är de viktigaste ämnena i maten och vad använder kroppen dem
till?
2
Vad betyder ordet matspjälkning?
3
Vad är ett enzym?
4
Vad händer med maten i munhålan?
5
Vad händer med maten i magsäcken?
6
Vad händer med maten i tolvfingertarmen?
7
Hur tas näringsämnena upp av kroppen?
Snow
Mat
1
Vilka olika sorters fett finns det och hur
påverkar de vår kropp?
2
Hur lagrar kroppen druvsocker?
3
Vad är skillnaden mellan långsamma och snabba kolhydrater?
Hjärta och lungor
Respirationsorganen
Patrick J Lynch
1
Vad heter den stora muskel som vi andas med?
2
Hur går det till när vi andas?
3
Vad är en lungblåsa och vad händer där?
Rita en bild och skriv till den.
Kardiovaskulära systemet
Yaddah
1
Vad heter hjärtat olika delar?
2
Vad kallas de blodkärl som för blodet från hjärtat?
3
Vad kallas de blodkärl som för blodet till hjärtat?
4
Hur går ett hjärtslag till?
5
Beskriv vad som händer med blodet i de båda kretsloppen.
6
Varför åker inte blodet baklänges ned i benen när vi står upp?
Blodet och transport
1
Vad består blodet av?
2
Vilka olika sorters blodkroppar finns det och vad har de för uppgifter?
3
Vad är en blodgrupp och vilken roll har kunskapen om blodgrupper spelat
för människor?
Rörelseapparaten
Skelett
1
Vad har skelettet för funktion?
2
Hur är ett skelettben uppbyggt?
3
Vilken roll spelar lederna?
Musklerna
Public domain
1
Finns det olika sorter muskler?
2
Titta på bilden och förklara hur muskeln är uppbyggd.
3
Hur går det till när vi rör oss?