Hjärtat och blodet
1. Vad har vi blodet till?
2. Vad har vi hjärtat till?
3. Rita en schematiskt (= mer praktiskt än verklighetstroget) bild av ett hjärta med fyra
kamrar.
Rita schematiskt hur blodet går från en kammare i hjärtat till lungorna och tillbaka
Gör det samma med blodet som går ut i kroppen.
Sätt ut pilar så att du ser hur blodet rör sig i hjärtat och i blodomloppen.
4. Förklara med egna ord vad det är för skillnad på det stora och det lilla kretsloppet.
5. Vad är en:
a) artär
b) ven
c) kapillär
d) fickklaff
e) segelklaff
f) kranskärl
g) förmak
h) kammare
6. Varför börjar vi andas snabbare och pulsen slå fortare när vi blir ansträngda?
7. Vilka blodkroppar innehåller blodet?
8. Vad är blodplasma?
9. Vad är serum?
10. Vilken uppgift har de röda blodkropparna?
11. Vad är hemoglobin?
12. Vad menas med Hb?
13. Vad händer om bakterier tar sig in i ett sår? Beskriv.
14. Hur kan man bli immun mot en sjukdom som man har haft t.ex. påssjuka?
15. Hur fungerar vaccination?