Facit: Vad händer med hjärtat vid syrebrist?

Facit: Vad händer med hjärtat vid syrebrist?
1) Skiljeväggarna mellan förmak och kammare rör sig nedåt med stängda klaffar
samtidigt som kamrarna töms på blod. Detta ger blodet en extra skjuts och hjälper
till att sätta fart på blodet som pumpas ut i kroppen.
Hjärtat sparar antagligen energi genom att på detta sätt bättre använda den
rörelseenergi som finns i blodet.
2) De reflexer som utlöses i kroppen när man håller andan kallas dykresponsen.
Det som händer är att:
•
•
•
•
Kroppen ser till att en större del av blodet går till hjärtat och hjärnan.
Organ som tål syrebrist bättre får en mindre andel av blodet.
Hjärtat slår långsammare.
Hjärtats syrebehov minskar när det slår långsammare och när det mesta av
blodet går till hjärnan.
3) Syftet med reflexerna i dykresponsen är att se till att hjärtat och hjärnan får
tillräckligt med syre.
4) Instrumentet som mäter blodets syrenivå kallas pulsoximeter. Pulsoximetern använder en
ljusdiod som skickar ut två olika röda ljusstrålar. Vid mätningen kan man till exempel låta
strålarna gå igenom ett finger. Beroende på om blodets hemoglobin har syre bundet till sig
eller inte så tas olika mycket av de två våglängderna från ljusstrålarna upp. Genom att mäta
hur mycket av ljuset som har tagits upp på vägen genom fingret kan man räkna ut hur
mycket syre som finns i blodet.