Frågetävling i Tölögården 2013-11-24 med Tölö hembygdsgille som arrangör.
Fråga 1
Vilket är det vanligast förekommande grundämnet i jordskorpan?
a. Järn
b. Syre
c. Magnesium
Fråga 2
Jorden räknas till stenplaneterna, det finns även planeter som kallas gasjättar.
Vilken av följande planeter är också en stenplanet?
a. Merkurius
b. Uranus
c. Neptunus
Fråga 3
Magnetiska nordpolen är inte någon fast punkt på jordklotet. Vilket land ligger
närmast den magnetiska nordpolen idag?
a. Grönland
b. Kanada
c. Alaska
Fråga 4
Panamakanalen förbinder Atlanten med Stilla Havet. När man färdas på kanalen från
Stilla Havet till Atlanten i vilken riktning färdas man då?
a. Från sydväst till nordost
b. Från söder till norr.
c. Från sydost till nordväst
Fråga 5
Vatten lockar till sig många djur som trivs i vattnet eller i dess närhet. Vad är en
bomullsmun eller vattenmockasin för ett djur?
a. Ödla
b. Vadarfågel
c. Orm
Fråga 6
Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre som har den kemiska formeln
H2O. H2O2 är en annan förening mellan väte och syre. Vad kallas denna i dagligt
tal?
a. Tungt vatten
b. Väteperoxid
c. Surt vatten
Fråga 7
Det har skrivits många romaner som i någon form berör vatten. Vem har skrivit
romanen ”Händelser vid vatten”?
a. Sven Delblanc
b. Alice Lyttkens
c. Kerstin Ekman
Fråga 8
Vad hette personen som fick idén att göra ringar av gummi med en innerslang fylld
med luft för att göra cykelfärden behagligare?
a. Bröderna Michelin
b. John Boyd Dunlop
c. Charles Goodyear
Fråga 9
När en människa andas tillför lungorna syre till kroppen och för bort koldioxid ur
densamma. Vad är det som startar andningsreflexen?
a. För mycket koldioxid i blodet
b. För lite syre i blodet
c. För mycket kväve i blodet
Fråga 10
Orkaner ges ofta personnamn. Varifrån kommer namnen på de orkaner i Sverige
som har namn?
a. USA
b. Storbritannien
c. Norge
Fråga 11
Baletten Eldfågeln bygger på en gammal rysk folksaga. Vad hette koreografen som
skapade baletten?
a. Michel Fokine
b. Igor Stravinsky
c. Sergev Djagilev
Fråga 12
I början av 1700-talet fanns en tysk kemist som framförde en hypotes, att det fanns
ett ämne som ingick i alla brännbara ämnen, och som försvann när detta förbrändes.
Vad kallades ämnet som försvann?
a. Fronton
b. Flogiston
c. Fluidon
Fråga 13
Säkerhetständstickan som bara kan tända mot askens plån uppfanns och
patenterades 1844. Vem var uppfinnaren?
a. Gustaf Erik Pasch
b. Johan Edvard Lundström
c. Ivar Krüger.
Fråga 14
Ett stearinljus som brinner är vackert att titta på. Var någonstans i lågan finns den
högsta temperaturen?
a. I den mörka delen närmast veken.
b. I mitten av den ljusa delen av lågan.
c. Vid ytan av lågan.
Fråga 15
Vasaloppet går första söndagen i Mars. När man passerar mållinjen kör man under
en portal med texten ”I fäders spår för framtids Segrar”. Vem har skrivit denna devis?
a. Erik Axel Karlfeldt
b. Anders Zorn
c. Gustaf Ankarkrona
-------------------------------------------0-----------0---------------------------------------------