Uploaded by User1692

Grundämnet syre

Grundämnet syre (O)
Syre är grundämne 8 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för syre vilket
betyder att syre har åtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för syre
är O och grundämnet hör till ämnesklassen diatomiska icke-metaller.
Syres egenskaper, framställning och
användning
Utseendemässigt är syre svagt blått om det
befinner sig i vätskeform och helt färglöst om
det befinner sig i gasform. Syrgas är även
luktfritt. Syrets aggregationstillstånd i
standardtemperatur och standardtryck är i
gasform, som en diatomär gasmolekyl (O2).
Syrgasen är ett av de viktigaste ämnena i
atmosfären, som består av ~21 % syrgas. O2 är
en biprodukt av fotosyntesen, som är den
biologiska process där glukos och syre
omvandlas av solljus och koldioxid. Detta är en
av anledningarna till varför forskare som letar
efter liv på andra planeter utanför vårt
solsystem, försöker hitta planeter där de kan
finna spår av syre.
En av beståndsdelarna i vatten
En kemisk formel som de allra flesta känner till
är H2O, vilket är en kemisk förening
mellan väte och syre och som i dagligt tal
kallas vatten. Faktum är att man även kan
använda vatten för att framställa rent syre, detta
göra man genom elektrolys av vatten.