Kemiprov_kap_1_och_2_ht_2009

advertisement
Prov i kemi år 6, ht 09, 6F onsdag
All frågorna kommer från bokens Testa Dig Själv-frågor. Det är inte alla frågor utan ett urval. Skriv
så utförligt du kan när du svarar på frågorna. Skriv dina svar på ett separat papper. Om du blir klar i
förtid ska du sitta kvar och noga läsa igenom dina svar. Renskriv provet om du har tid över. Det
underlättar rättningsarbetet. Varje fråga ger en poäng.
1. Ge exempel på yrken där man har nytta av kemi.
2. Hur kan vi människor både få nytta och problem av kemikunskaper?
3. Vad kallas de väl genomtänkta gissningar som naturvetare gör i sitt arbete?
4. Ge några exempel på egenskaper som är likadana för vatten och luft. Ge också några
exempel på vilka som är olika.
5. Vad är en atom?
6. Ungefär hur många olika atomslag finns det?
7. Förklara på några olika sätt hur liten en atom är.
8. Vad är en molekyl?
9. Vad är ett grundämne?
10. Ge exempel på grundämnen som är molekyler och beskriv hur de är byggda.
11. Vilka är de kemiska tecknen för väte, syre, kväve och kol?
12. Om du tänder eld på ett papper brinner det upp nästan helt och hållet. Vad tror du händer
med atomerna som finns i pappret?
13. Vad är en reaktionsformel?
14. Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?
15. Vad menas med att ett ämne kondenserar?
16. Vad menas med att ett ämne förångas?
17. Vad är värme för någonting?
18. Vad är det man mäter när man mäter ett föremåls temperatur?
19. Vatten förekommer i tre former – fast, flytande och gas. Hur skall man göra om man vill att
det syre som finns i luften skall bli flytande.
Lycka till !
/
Håkan
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards